Onur Dikmeci, geçmiş yıllarda Başbakanlık bürokratları tarafından kurulan bir merkezin Güvenlik Çalışmaları Direktörlüğünü sürdürmüştü. Pek çok Güvenlik çalışması ve toplantısında yer alan Dikmeci, Bakan Dr. Hakan Fidan’ın “Üçüncü Dünya Savaşı Riski Var” açıklamasını değerlendirdi. 

“Fidan’ın Açıklamaları Dünya Gerçekleriyle Uyumlu” 

“Dünya savaşıyla ilgili teoriler uzun yıllardır güvenlik literatüründe yer alır. Ciddi uzmanlar mikro ve makro gelişmelere bakarak, ülkelerin sosyal-politik gelişmelerini de göz önünde bulundurarak dünya savaşı senaryoları oluşturabilirler. Latin Amerika’da ki karteller savaşı, Nijerya üzerinden başlayıp kıtaya yayılacak savaş, Rusya’nın Baltık üzerinden tetikleyeceği bir savaş gibi teoriler vardı. Ancak en geçerli iki teori Kudüs ve Ortadoğu merkezli bir savaşla, Güney Çin Denizi merkezli yaşanması muhtemel bir savaştı. Çin ve Hindistan’ın yer almayacakları bir savaş, dünya savaşı olarak nitelendirilemez. Bu ülkelerin ise Kudüs’e karşı bir ilgileri yok. Ancak Ortadoğu’daki mezhepsel gerginlikler ve Amerikan Evanjelisleriyle, Evanjelizmi destekleyen Protestan lobi Kudüs merkezli bir savaştan taraflar. Diğer taraftan Çin’in dizginlenmesi ise Amerikan politikalarıyla uyumlu. Artık yeni güvenlik yaklaşımından taraf Amerikalılar petrolle ve Ortadoğu ile zaman kaybetmek istemiyorlar. Onlar için çip teknolojisinin tekeliyeti, Asya’dan gelecek göç dalgasının önlenmesi ve Yeni Roma İmparatorluğu olabilmek yegane gayedir. İşte bu gelişmeler tam anlamıyla dünya politik gerçekliğidir ve Dışişleri Bakanımızın açıklaması bu gerçeklerle uyumlu bir yorumdur.”

Dikmeci: Dışişleri ve İstihbarat Bürokrasisi Gelişmeleri Çok İyi Analiz Ediyor

“Eskiden beri geleneği olan bir hariciye ile istihbarat teşkilatımız var. İstihbaratımız, Soğuk Savaş yıllarında iyi niyetine ve fedakar çalışmalarına rağmen istenilen atılımı yapamadı ve içe yönelik bir istihbarat sistemi kurmuştu. Oysa geleneğimiz olan Teşkilat-ı Mahsusa, Balkanlardan Kafkasya’ya kadar oldukça etkin faaliyetler yürütmüştü. Dr. Hakan Fidan hem askeri geçmişi olan hem de istihbaratı uzun yıllar yöneten bir şahsiyet olarak mevcut gelişmeleri oldukça iyi değerlendirebilen biri. İstihbaratın mevcut Başkanı Dr. İbrahim Kalın ise yumuşak güç çalışmalarında uzmandır. Çünkü düşünce merkezleri kurup yönetmişti. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde politikayı belirleyen ana unsurlardan olan düşünce merkezlerinin çalışmalarına hâkim. Devletteki bu gelişmeler artık tehditleri yıllar öncesinden okuyan bir Türkiye’yi doğuruyor.”

Birleşmiş Milletler Bir Savaşı Önleyemez

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması Haydar İnanır intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması Haydar İnanır intihar etti

“Uluslararası İlişkiler uzmanlarının yaptıkları kritik hata BM’ye oldukça büyük bir misyon yüklemeleri ve savaşa BM’nin asla izin vermeyeceği görüşüdür. Ancak BM, lokal çatışmaları bile önleyebilmiş bir mekanizma değil. Hâl böyleyken BM küresel bir savaşı nasıl önleyebilir?”

Dünya Savaşı İçin Zemin Daha da Gerilecek

Son olarak yeni dünya savaş zamanına da vurgu yapan Dikmeci şunları belirtti: “Henüz devletler yeterince silahlanmadılar ve borçlanmadılar. Göç dalgaları daha da artacak ve aşırılık yanlısı hareketler güçlenecektir. Aşırı silahlanma ise yayılma davranışını getirir. 2030’a kadar bir dünya savaşı yaşanması ihtimalini oldukça yüksek görüyorum. Buna uygun hazırlıklar yapılmalı. Avantajımız devlet bürokrasisinin bunu önceden okuması ve açıklamalarıdır. Böylece farkındalık oluştu. Sayın Kalın ve Sayın Fidan kendi kurumlarında gerekli hazırlıkları yapacaklardır diye değerlendiriyoruz.” 

Editör: İrem Nur Kaya