Hainlik ve gayri meşru kazanç elde etmek...

Hıyanet; hainlik, vefasızlık, itimadı kötüye kullanmak, aç gözlülük, ve sözünde durmayıp oyun etmek demektir. Hıyanet edene de hain denir. Hıyanetin karşıtı ise emanettir. Her devirde Cenâbı Allah’ın yasalarını çiğneyerek hainlik yapanlar bulunmaktadır.

Bunlar insanlara ve topluma zarar verdikleri gibi, Cenâbı Allah’a ve Resullere karşı da hıyanet içinde olduklarını Kur’ân’ı Kerim bildirmektedir. 8/58: ...Allah, hainlik edenleri sevmez. 4/107: ...Allah, hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez.

Hele hele çalıştığı kuruma yapılan hainliği Allah asla affetmez. Hâinlik, Allah katında büyük bir günahtır. Sürekli hıyanet içinde olanlar, Allah’ın rahmetinden mahrum kalırlar, ceza ve azab görmeye de hak kazanırlar. 4/107:Günah işleyerek kendi nefislerine hıyanet edenleri savunma... 5/13: ...İçlerinden çok azı hariç, sen onlardan hep hainlik görürsün... İnsanlara nefisleri emanet olarak verilmiştir.

Yüce Yaratıcı; kullarının özünü teşkil eden nefislerin, ilk verildiği gibi temiz ve günahsız olarak geri dönmesini istemektedir. Adaletten ayrılarak bir menfaat elde eder zanniyle suç işlenmesi, insanın kendisini cezalandırmaya sebep olmasıdır.

Şu halde insanlar günah işleyerek kendi nefislerini aldatmış olurlar ki, bu da ilâhî bir emanet olan nefislerine hıyanet etmiş olurlar. 12/52:...Allah, hainlerin hilesini başarıya ulaştırmaz. 8/58: Eğer Anlaşma yaptığın bir topluluktan hıyanet şüphesi duyarsan, sözleşmeye bağlı kalmayacağını, aynı şekilde sende onlara bildir.

Hainlik edenler de yaratılışın negatif kuvvetleridir. Nasıl ki şeytanın tuzağı hep zayıfsa, hainlerin de hilesi hiçbir zaman başarıya ulaştırılmaz. 

İslamda asli kazanç yolu emektir, alın teridir. Müslüman çalışmadan başkalarının sırtından vaya gayrimeşru yollardan elde etmekten şiddetle sakınmalı, kazancının nereden nasıl geldiğine dikkat etmelidir. Zira haram fiillerden biri işlenince diğerine kapı açılır.

Artık haramdan gelen kazacını normal karşılamaya başlar. Böylece toplum huzurunun temelini kaybeder. Batıl yollardan servet edinmek dinimizce ve örfümüzce haram ve ayıp kılınmıştır. Allah bu gibi filleri belirli bir müddet erteler fakat mutlaka karşılığını cezasız bırakmaz.

Bir müslüman aile efradına yedirdiği ekmeği helalından kazanırsa huzuru artar ve Allah tarafınadan da mükafaata erişir.

YORUM EKLE
Popüler Haberler