ANKARA (AA) - Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları hakkında kamuoyunda yer alan gerçek dışı haberler ile yersiz ve hukuksuz ithamlarla ilgili açıklama yapma zaruretinin doğduğu ifade edildi.

Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarının, 1909 yılından, 2002'de çıkan yangına kadar Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu olarak hizmet verdiği hatırlatılan açıklamada, bu süreçte, 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi uyarınca, İstanbul Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun kurulduğu bilgisi verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak 19 Ağustos 2022'de, "Kamuya ait her alanın ilgisine göre dağıtılması" hükmü gereğince, konunun İstanbul Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tekrar incelenmesinin hukuka uygun olacağının beyan edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı 5 Eylül 2022'deki komisyon toplantısında, Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarının daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Bu bakımdan 2014 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan devir işleminin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 5. Fıkrası'na aykırılık teşkil ettiği hükmüne varılmıştır."

İlgili kanunun 1. maddesinde, "Taşınmazların vasfı ve üzerindeki kamu hizmetleri dikkate alınarak ilgisine göre ilgili idarelere devrinin amaçlandığı, okul, cami, karakol binası gibi yerlerin vasfı ve durumu nazara alınarak belediyeler adına tescilinin mümkün olmadığı" düzenlemesine yer verildiği belirtilen açıklamada, bu maddeyle, okulların belediyelere devredilemeyeceği hususunun hüküm altına alındığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her şart altında hukukun gereğini yapacak, milletimizin menfaatini korumaya tüm gücümüzle devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.