İFRAT ve TEFRİTTEN SAKINMAK

Adalet ve hakkaniyete riayet ederek zulüm ve insafsızlıktan yüz çevir.
Her işte orta yolu tut. Çünkü hayır, orta yoldadır. Daima ifrat ve tefritin ortasını bul. Davud As. tek tek halkaları sabır ve dikkatle
birbirine ekleyerek o nasıl sağlam bir zırh yaptıysa, sen de amellerine elinden geldiği kadar sabır ve itina göster.
Taat ve ibadetine gücünün yettiği ve elinden geldiği kadarıyla iktifa et ki, ifrata kapılıp var gücünü ibadete sarf etmek usanç doğurur.
Nefsini bıkkınlık getirip geri geri çekilmeyeceği bir şekilde ibadete davet et.
Nefs atında biraz güç ve kuvvet bırakman, onu büsbütün nefessiz bırakmandan hayırlıdır.
Nefsin istirahatten olan haz ve nasibini unutma ki, ibadetin selamet ve tamamiyeti huzur ve sihhat iledir. (Şeyh Sadi Şirazi)
*
ANA, BABA ve AKRABAYI GÖZETMEK:

Anasını ve babasını seven onlara itaatte kusur etmeyen bir kimseye Allahü Zülcelal rahmetini nasip eder.
Adına yemin ettiği Allah'tan sakınan O'ndan rahmet dileyen, hısım akrabaya karşı güzel alaka kuran kendine kötülük eden akrabasını
dahi seven ve koruyan, onlar kin ve adavet yerini terk edinceye kadar iyi bir muameleye devam eden kimse ilahi rahmete hak kazanır.
Onların da arkadan kötülük planları kurmalarına ve tatbik etmelerine mani olur.
İyi bilmelidir ki, Hısım ve akraba ile iyi geçinmek çok zor bir iştir. Bununla beraber hür bir insan hısım ve akrabasını mutlaka himaye etmeli,
bulaşıcı hastalıktan kaçar gibi, onlardan kaçma malıdır.
İnsana layık olan, temiz asaletli icabı, başkalarına mutlaka faydalı ve hidayete ermelerine vesile olmaktır.
(Gülistan)
*
BİR HADİS;

Peygambr Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor:
Sana emanet verenin emanetini teslim et, sana hıyanet edene sen de hıyanet etme.(Ebu Davud)

YORUM EKLE