'Tıbbi Tanıtım Temsilcisi' olarak çalıştığı şirketin lasman toplantısına katılan genç çok fazla alkol aldı ve sızdı.

Satış temsilcisi sabah olunca saat 08.30'daki şirket toplantısına katılmadı. Şirketin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı toplantıya gelmeyen gencin durumundan endişe edildi ve odası otel yetkililerinin gözetiminde açıldı. Gencin içerde uyuduğu görüldü ve öğle yemeğindeki davranışları nedeniyle iş akdi feshedildi.

İŞE İADE DAVASI AÇTI

Satış temsilcisi mahkemeye başvurdu. İşe iade davası açtı kabul edilmediği takdirde tazminat talep etti. Davalı şirket avukatı davacının iş ahlakına ve çalışma prensiplerine uymaması nedeniyle işten çıkarıldığını belirterek iş ilişkisinin bu şekilde sürdürülmesinin imkansız olduğunu dile getirdi. Toplantının her sene düzenli olarak yapıldığını ve gencin toplantının saat 08.30'da başladığını bildiği halde gelmediğini belirten avukat, bulunduğu ortamda çalışma prensiplerine uymayan davranışları sergilediği tutanak altına alındığınu söyledi.

KARARI BOZDU

İş mahkemesinin verdiği karar davacının işe iadesine hükmedildiği yönündeydi. Davalı kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay ise feshin geçerli nedenlere dayandığını belirterek iş mahkemesinin kararını bozdu ve davalının reddine karar verildi.

Kararda; "Somut uyuşmazlıkta, davacının iş akdinin davalı işveren tarafından gece kaldığı otelde fazla alkollü olması nedeniyle sabahleyin kalkıp toplantıya gelmemesi üzerine, odasına gidildiğinde halen alkolün tesirinde olduğunun görülmesi ve doğrudan hakaret içermemekle birlikte yanına gelip durumunu öğrenmek isteyen iş arkadaşlarına karşı icapsız sözler sarf etmesinden dolayı feshedildiği dosyadaki bilgi ve belgeler ile sabittir. Feshe konu edilen eylem haklı neden ağırlığında olmamakla birlikte geçerli fesih nedeni oluşturmakla davacının açtığı işe iade davasının davalı işvereninin feshinin geçerli nedene dayandığı gerekçesi ile reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi ile iş mahkemesinin kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına, davanın reddine oy birliği ile reddedilmiştir." denildi.