Tıp ilminin bugünlere gelmesinde şüphesiz İbni Sina'nın payı oldukça fazladır. İbni Sina Türk ve İslam filozofu unvanı ile tarihe adını yazdırmıştır. Sadece kendi döneminde değil kendinden sonraki döneme de çalışmaları ile ışık tutmuştur.