İstanbul Valiliği, alkol yasağı genelgesi yayımladı.

Açıklama şöyle:

Valiliğimizce alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmamaktadır. Bununla birlikte; 17.08.2023 tarihinde yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara (kaymakamlık ve belediyeler) hatırlatmış bulunmaktayız.

İstanbul Valiliği olarak bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, ilçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur.

Hatırlatma genelgemizde özetle kanunla belirlenmiş 18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması; ruhsatlı alkol satışı yapılan lokanta ve restoranlar dışında 22.00-06.00 saatleri arasında perakende alkol satışının yapılamayacağı; sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi; alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması; park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır.

Editör: Grlyrtts