Kamer suresi

Bismillahiirrahmanirrahim

Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.

Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve eskiden beri devam edengelen bir büyüdür, derler.

Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular.Halbuki her işin yeri vardır.

Andolsun onlara, kötülükten önleyecek nrülmemiş ice haberler gelmiştir.

Bu büyük bir hikmettir. Fakat yüz çevirene uyarılar ne faide verir.

Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün sende onlardan yüz çevir.

Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan utançtan yere bakar bir halde ve kafirler; Bu çok çetin bir gündür derler.

Ondan önce Nuhu'n kavmide yalanladı, hemde kulumuzun yalancı olduğunda israr ederek; O delirdi, derler.

Ve Nuuh, davetten vazgeçmeye zorlandı.

Bunun üzerine Rabbine; Ben yenik düştüm, bana yardım et, diyerek yalvardı.

Bizde derhalnehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık.

Yer yüzünde kaynaklarle karşılaşan Hz. Nuh ve  fışkırttık. Her iki su , takdir edilmiş bir işin olması  için birleşmişti.

Gökten yağan yağmur ve yerden fışkıran su birleşerek, Nuhun inkarcı kavminin helakini hazırladı.

Nuhuda tahtadan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik.

İnkar edillmiş olana NUHA, bir mükafat olmak üzere gemi, gözlerimizin önünde akıp gidiyordu.

İnkar edip nankörlükle karşılaşan Hz. Nuh ve Ona inananlar enabı Hakkın nezareti  ve himayesinde gemide yolculuklarına devam etmişlerdi.

Andolsun ki, onu bir ibret olarak bıraktık ibret alan yokmudur..? 

Benim azabım ve uyarılarım nasıl mış..

Andolsun biz Kur'anı öğüt alsındiye kolaylaştırdık Ondan öğüt alan yok mu..?

Ad kavmi Peygamberleri Hudu yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış gördüler.

Biz onların uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik.

O rüzgar, insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi  yere seriyordu.

Nasılmış benim azabım ve  uyarılarım..?

Andolsun biz Kur'anı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. 

Öğüt alan yok mu..?

EVET; Biz Kur'an okuduk ama anlayamadık, öğütlerine aldırış etmedik.

Aslında Kur'an'ı Kerim bizi uyardı, yapmayın, dürüst olun Allah'ın sizin üzerindeki nimetleri hatırlayın dedi ama biz asla aldırış etmedik.

Durum böyle oluncada Madem ki siz Kur'andan öğüt almıyorsunuz, Bende size Evimi, ize öyle bir korku verdi ki,Beytullahı Yani, Kabeyi kapatıyorum dedi. Artık insanlar Kabeden bile kaçıyor.

Yetmedi, içimize öyle bir korku verdi ki, evlerimize hapsolduk. Sokağa çıkamıyoruz. Daha bu Allahın dünyadaki cezası, Ahirette nasıl olacağımızı ve nere kaçabileceğimizi şimdiden düşünelim..

YORUM EKLE