Kıtmir (Ashab-ı Kehf) duasında ismi geçen Hz. İsa'nın dininden olan ve dinlerini korumak için her şeyden vazgeçip hicret ederek mağarada uyuyan 7 kişiden birinin köpeğidir.  Ashab-ı Kehf içerisinde olduğundan Allah kendisine değer vermiş ve Kuran-ı Kerim'de onunda Ashab-ı Kehf ile cennete girenlerden olduğu müjdesini vermiştir. Mağaranın ülkemizde Mersin Tarsus, Kahramanmaraş Afşin veya İzmir Selçuk bölgelerinden birinde olduğu rivayet edilmektedir. İsmi ise Yedi Uyuyanlar Mağarası olarak bilinir. Bu mağarada uyuyan 7 kişinin 309 yıl uyuduğu rivayet edilir.

 Kıtmir Duası Okunuşu ve Anlamı 

"Allahümme Ya Rabbi ve Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berekati vet tevrati vez zeburi vel incili vel furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 

La ilahe illallahul melikül hakkul mübin. 

Muhammedün Resulullahi sadikul va'dül emin.

 Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel Celali vel ikram.

 Es'elüke ya rabbel arşil azim. 

En yerzukani rızkan helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin.

 Debernuş, Şazenuş, Keşefetüştayuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş."

Kıtmir Duası anlamı: "Ey Cebrail'in, İsrafil'in, Mikail'in, Azrail'in, İsmail'in, İshak'ın, İbrahim'in ve Yakup'un Rabbi olan Yüce Allah'ım! Ey bereketleri indiren Kuran2ı, Zebur'u, İncil'i, Tevrat2ı indiren Yüce Rabbim. Kudret ve güç sahibi Yüce Allah'ım!  Yegane Melik, hak olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sözünde, sadık olan Hz. Muhammed (s.a.v.) ise Allah'ın elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey Kaim, Diri olan, Ey İkram ve celal sahibi Rabbim! En büyük arşın sahibi olan, senden helal rızık istiyorum. Ey merhametlilerin içinde en merhametli olan! Sazenuş, Debernuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mernuş, Mekselina (Ashab-ı Kehf isimleridir)"