Sigorta sektöründe tarafsız ve doğru bilginin kaynağı sigortaladim.com’un araştırma şirketi İstanbul Ekonomi Araştırma ile birlikte gerçekleştirdiği “doğal afetlerde sigorta bilinirliği” araştırmasında çarpıcı sonuçlar elde etti. 26 ilde 18-65 yaş arası kadın ve erkeklerden oluşan 2 bine yakın kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcıların yüzde 63’ünün DASK Sigortası’nın kapsamını bilmediğini ortaya koydu. Kapsamı bildiğini belirten katılımcıların yüzde 88’i binanın tamamen ya da kısmi olarak zarar görmesinin sigorta kapsamında olduğunu belirtirken yüzde 30-40’lık bir kesim ise taşınır mal eşya vb. kayıplar, enkaz kaldırma masrafları, kira kaybı ve manevi tazminat masrafları gibi “kapsam dışındaki” seçeneklerin DASK’a dahil olduğunu düşünüyor! Gereklilik halinde zararlarının tazmin edileceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 33. Kapsamlı bir güvence adına DASK’a ilave olarak yaptırılması önerilen ilave konut ve eşya sigortası yaptırmayanların oranıysa yüzde 74. DASK Zorunlu Deprem Sigortası’na duyulan güvenin de sorulduğu araştırmada katılımcıların yüzde 31’i DASK’a güven duyuyorken yüzde 31’i ise kararsız olduğunu belirtti.

sigortaladim.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren araştırma raporu ile ilgili olarak, “sigortaladim.com olarak bu araştırmayı yaptırırken amacımız, yaşanan deprem felaketi sebebi ile oluşan kayıplardan sonra sigorta sektörünün bilinirliğini sorgulamaktı. Deprem bölgesindeki konutu yıkılan, hasar gören, Türkiye’nin farklı şehirlerinde deprem korkusu yaşayan vatandaşlarımız manevi ve maddi kayıpların dışında bir de bundan sonra ne olacağına dair kafa karışıklığı yaşıyorlar. Yaptığımız bu araştırmada; deprem ülkesinde yaşadığımız ve son yıllarda pek çok afetle karşılaştığımızı göz önünde bulundurursak tüm bu kayıplara karşı sigortanın önemini yeterince kavranmadığını ve bilinmediğini gördük. sigortaladim.com’da slogan olarak ‘Sigortana İyi Bak’ diyoruz. Çünkü tüketici, sigortaladim.com’da her sorusuna cevap almanın yanı sıra aklına gelmeyen ya da bilmediği teminat detayları, ürün, fiyat gibi tüm bilgilere de ulaşabiliyor. Kullanıcılarımıza sigortayla ilgili en doğru bilgileri sağlamaya, toplumu daha fazla bilinçlendirmeye ve sektörü geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

DASK mı, Konut Sigortası mı?

DASK, Türkiye'de konut sahiplerinin doğal afet risklerine karşı zorunlu olarak sahip olması gereken bir sigorta türüdür. Deprem, tsunami, yangın, sel ve heyelan gibi doğal afetlerden kaynaklanan zararları kapsar. DASK, devlet tarafından desteklenen bir kuruluştur ve primleri makul bir düzeydedir. Bu sigorta, deprem sonucu meydana gelen yapı hasarlarını ve taşınmazın yeniden inşa maliyetini kapsar. Konutunuz DASK kapsamında olduğunda, afet durumunda yeniden yapılanma maliyetlerinin büyük bir kısmı karşılanır ve sizin finansal yükünüz hafifletilir. DASK, bir konut sahibinin en temel sigorta ihtiyaçlarını karşılar ve yasal olarak zorunlu olması nedeniyle herkesin sahip olması gereken bir sigorta türüdür.

Diğer yandan, konut sigortası, DASK'ın ötesine geçerek daha kapsamlı bir koruma sağlar. Konut sigortası, doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, yangın, su baskını, vandalizm gibi diğer risklere karşı da güvence sağlar. Konutunuzun yapısına, içindeki eşyalara ve kişisel mülkiyete yönelik çeşitli tehlikeleri kapsar. Konut sigortası, ev sahiplerini finansal kayıplardan korur ve zarar gören mülkün onarım veya yeniden inşa maliyetlerini karşılar.

DASK sigortası ve kapsamı neler?

DASK sigortası; deprem ve deprem sebebiyle oluşabilecek yangın, tsunami, infilak ve yer kaymasının neden olduğu maddi hasarları güvence altına alır. Konutun tamamen ya da kısmi olarak zarar görmesi de zorunlu deprem sigortasının teminatları arasındadır. Zorunlu deprem sigortası ile binanın ana duvarları, temeller, istinat duvarları, bahçe duvarları, çatılar, bacalar, merdiven ve asansörler, tavan ve tabanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar ve koridorlar teminat altına alınır. Zorunlu deprem sigortası fiyatları ise her sigorta şirketinde sabittir. Bu sebeple DASK sigortası tekliflerini karşılaştırırken dikkat edilmesi gereken, sigorta şirketinin profesyonel ve güvenilir olmasıdır.

Editör: İrem Nur Kaya