Köpüklü söndürme sistemleri, yangınla mücadelede önemli bir rol oynayan, özellikle yanıcı sıvı yangınlarında etkili olan sistemlerdir. Bu sistemler, köpük sıvılarını belirli bir basınç altında kullanarak yangını kontrol altına alır. Köpüklü söndürme sistemlerinin en belirgin özellikleri, oksijen ile yakıt buharının temasını engellemesi, yakıt yüzeyindeki buharlaşmayı önlemesi ve alev ile yakıt yüzeyini ayırmasıdır. Ayrıca, bu sistemler yakıt yüzeyinde ya da çevresindeki metal yüzeylerin soğumasına da yardımcı olur.

Bu sistemler, genellikle yatırım değeri yüksek olan yerlerde, örneğin helikopter ve uçak hangarları gibi alanlarda kullanılır. Dünya genelinde yaygın bir kullanıma sahip olan köpüklü söndürme sistemleri, hızlı bir şekilde alevlerle etkileşime girer ve yangın söndürme kabiliyetleri oldukça yüksektir. Yangın anında tutuşan malzemelerin ortaya çıkardığı gazları da tutarak, yangına müdahale eden kişilerin sağlığını koruma işlevini yerine getirir.

Köpüklü söndürme sistemlerinin çeşitleri, köpük kimyasal özelliklerine göre ikiye ayrılır: protein esaslı ve sentetik esaslı sistemler. Protein esaslı sistemler, çeşitli protein bazlı köpük sıvılarını içerirken, sentetik esaslı sistemler akıcı film tabakası oluşturan köpük sıvılarını kullanır.

Bu sistemlerin kullanım alanları oldukça geniştir. Uçak ve helikopter hangarları, depolar, yakıt yükleme ve boşaltma istasyonları, boya imalathaneleri, kimyasal madde üretim veya depolama tesisleri, yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolandığı alanlar, tersaneler, iskeleler, petrol rafinerileri ve yat limanları bu sistemlerin yaygın olarak kullanıldığı yerler arasındadır.

Köpüklü söndürme sistemlerinin çalışma prensibi, projelendirme safhasından yangına müdahale ve yangın sonrası temizlik aşamasına kadar dikkate alınması gereken bir konudur. Sistemler, algılama sistemleri ile entegre şekilde çalışır ve yangını fark eden sistemler aracılığıyla merkeze iletilir. Bu sistemlerin düzenli bakım ve tamiratları, etkin ve güvenilir bir şekilde çalışmalarını sağlamak için önemlidir.

Köpüklü söndürme sistemi tasarımları, bilimsel verilere ve ilgili kanun hükümlerine dayanarak yapılır. Yangın esnasında etkili olan kimyasalların, yangın söndürme sisteminin içinde hazır olarak bulunması önemlidir.

Evenos, işletmelere sunduğu yangın söndürme sistemleri hizmetiyle, köpüklü söndürme sistemlerinin tasarımı ve uygulamasında uzmanlık sunar. Bu sistemlerin etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tüm ekipmanları ve teknik desteği sağlayarak, işletmelerin yangın güvenliğini artırmaya yardımcı olur.

Editör: İrem Nur Kaya