SÜT HARAMLILIĞININ DELİLİ NEDİR?...

SÜT HARAMLILIĞININ DELİLİ NEDİR?...

Kur'an'ı Kerimde, sütanneler ve sütkardeşlerle evlenmek yasaklanmıştır. (Nisa; 4/ 23)

Hz. Peygamber sav de ''Nesep yoluyla evlenmeleri haram olanlar, süt yoluyla da haramdır''. buyurmuştur. (Buhari)

Fıkıh alimlerinin çoğunluğuna göre çocuğun ilk iki yaş içerisinde emdiği süt, az olsun çok olsun süt haramlığının meydana gelmesi için yeterlidir.

Buna göre iki yaş içerisinde aynı kadından bir defada olsa süt emen kız ve erkeğin birbirleriyle evlenmeleri caiz değildir. (Sarsi-El-Mebsut)

Şafii ve Hanbeliler ise, süt hısımlığının oluşabilmesi için ilk iki yaş içinde ve bebeğin doyup  kendiliğinden bırakması sureti ile ayrı ayrı beş kez emmesinin şart olduğu söylenmektedir. (İbn. kudame) 

***

Hadis; Enes İbn. Malik Peygamber sav efendimizden şöyle buyurmuştur; '' Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığın da kendisine hürmet edecek birisini hazırlar'' (Tirmizi)

Hz. Enes ra Peygamberimizden şöyle buyurmuştur: '' Kim rızkının bollaştırılmasını ya da  ecelinin geciktirilmesini arzu ediyorsa, akrabalık bağlarını korusun'' (Müslim)

Hz. Aişe ra peygamber efendimizin şöyle dediğini  rivayet ediyor; ''Cebrail bana komşu hakkını korumayı o kadar çok tavsiye etti ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim''. (Buhari)

Sehl İbn. Sad Resulullah'ın şöyle dediğini anlatıyor; '' Ben ve yetime, kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız, buyurdu.

Ve aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağı ile orta parmağını gösterdi'' (Buhari)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER