KPSS, kamu personeli seçme sınavı anlamına gelir. Bu sınav, devlet kurumlarına personel alımı için yapılan bir merkezi sınavdır. KPSS, farklı eğitim düzeylerine ve meslek gruplarına göre çeşitli puan türleri ile değerlendirilir. Bu puan türleri, adayların hangi alanda tercih yapabileceklerini belirler. Bu yazıda, KPSS puan türlerinin ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve hangi meslekleri kapsadığı hakkında bilgi verilecektir.

KPSS puan türleri, lisans, ön lisans ve ortaöğretim olmak üzere üç ana gruba ayrılır. Lisan, Önlisans ve Ortaöğretim için farklı puan türü vardır. Bu puan türleri, adayların girdikleri testlerin ağırlıklı standart puanları (ASP) ile hesaplanır. ASP, testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayılarına, alan katsayılarına, Türkiye geneli ortalamasına ve standart sapma oranına göre belirlenir.

ASP’ler, her puan türü için farklı oranlarda toplanarak KPSS puanı oluşturur. KPSS puanı hesaplaması için aşağıdaki formül kullanılır:

KPSS Puan Hesaplama Formülü= 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS puan türleri, farklı kamu kurumlarının istediği niteliklere göre belirlenir. Örneğin, hukuk, iktisat, maliye, istatistik, işletme gibi bölümlerden mezun olan adaylar, bu alanlara ilişkin testlere girerek A grubu kadrolara başvurabilirler. Bu kadrolar, uzman, müfettiş, denetmen, kontrolör, kaymakam, vali, hakim, savcı gibi yüksek düzey yönetici pozisyonlarıdır. A grubu kadrolar için P1’den P48’e kadar farklı puan türleri vardır. Bu puan türlerinin bileşenleri ve ağırlıkları 3 adresinden görülebilir.

Eğitim fakültesi mezunları veya pedagojik formasyon alan adaylar, eğitim bilimleri ve öğretmen alan bilgisi testlerine girerek öğretmenlik tercihlerinde kullanabilecekleri P10 ve P121 puan türlerini elde ederler. P10 puanı, genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri testlerinin ağırlıklı toplamıdır. P121 puanı ise, bu testlere ek olarak öğretmen alan bilgisi testinin de dahil edildiği bir puan türüdür. P121 puanı, sadece 18 bölüm için geçerlidir. Diğer bölümler P10 puanı ile tercih yaparlar.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları, genel yetenek ve genel kültür testlerine girerek B grubu kadrolara başvurabilirler. B grubu kadrolar, memur, teknisyen, tekniker, sağlık personeli, zabıt katibi, infaz koruma memuru, gümrük muhafaza memuru, vergi müfettiş yardımcısı gibi pozisyonlardır. B grubu kadrolar için P3, P93, P94, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P107, P108, P109, P110, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P119, P120 puan türleri vardır. 

KPSSP94 Ortaöğretim Puan Hesaplama, KPSSP93 Önlisans Puan Hesaplama için kullanılan puan türleridir.

Yarın okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama Yarın okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

KPSS puan türleri, adayların tercih yapabilecekleri meslekleri belirler. Bu nedenle, adayların hangi kurum veya kurumlara girmek istediklerini, hangi puan türünün o kurum için geçerli olduğunu ve hangi testlere daha çok ağırlık vermesi gerektiğini iyi bilmeleri gerekir. KPSS puan türleri, her yıl ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzlarda güncellenmektedir. Adayların bu kılavuzları takip etmeleri ve sınavlara ona göre hazırlanmaları önemlidir.

Editör: İrem Nur Kaya