ASHAB-I BEDİR NEDİR?

ASHAB-I BEDİR NEDİR?

Bedir savaşına katılan sahabelere Ashabı Bedir ismi verilmiştir. Sahih kaynaklara göre sayıları 313’tür. 14 kişi savaş esnasında şehit düşmüşlerdir. Bunlardan 6 tanesi muhacir (Mekke’den Medine’ye göç edenler), 8’i de ensardır. (Medine halkına verilen isim)

Peygamber Efendimizin savaş dehası, yönetimi ile Ashabı Bedir’in gözü pek savaşmaları onlara zafer getirmiştir. Kendilerinden kat ve kat fazla düşman ordusu karşısında geri çekilme yerek, büyük bir cesaret örneği vermişlerdir.

Bu nedenle Bedir Savaşına katılanların rütbeleri yükseltilmiştir. Savaş sırasında Ashabı Bedir’e yardım için meleklerin geldiği de rivayet ediliyor. Bedir Savaşına katılanların cennetlik oldukları Hz. Muhammed (sav) tarafından bizzat müjdelenmiştir.

Sahabeden Cafer B. Abdullah’tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz “Bedir ashabının adı zikir edilince duâ kabul olunur. Bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır. Bu isimleri okuyarak hacettepe bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir...' buyurmuşlardır.

Ashab-ı Bedir Kimlerdir?

Bedir Savaşı’na katılan Müslüman ordusu muhacir ve ensardan oluşuyordu. Medine halkı savaşçı olmayan kendi halinde küçük bir şehir olduğu için, savaşacak kişi sayısı çok azdı. Aynı zamanda İslamiyeti kabul edenlerin sayısı da çok az olduğu için Peygamber Efendimiz ancak 313 kişi toplayabilmişti.

Bu 313 kişi arasında; Peygamber Efendimiz, 4 halife, 70 muhacir bulunuyordu. Geriye kalanlar ensardan toplanan kişilerdi.

Tarihe “Allah’ın arslanları” olarak geçen Ashabı Bedir isimlerini saymanın ve duasını okumanın faziletleri bulunuyor. Ashabı Bedir ismini duyduğunuzda Peygamber Efendimizin adı geçtiğinde "Sallallahü Aleyhi ve Sellem" demeyi ihmal etmeyin. Diğerlerinin de adı geçtiğinde “Radıyallahü anh” demelisiniz.


Ashab-ı Bedir İsimleri:

Bedir Savaşı’na katılan Ashabı Bedir sayısı 313’tür. Bazı kaynaklarda bu sayı, 319, 331 veya 333 olarak geçmektedir. Bedir Savaşı’na katılan bütün Müslümanların mertebeleri yüksek ve cennetlik olsa da bazı isimler savaş içinde ön plana çıkıyorlar.

Peygamber Efendimiz, savaş stratejisi ve öngörüsü sayesinde savaşın kazanılmasında etkin rol oynamıştır.

Hz. Hamza, Hz. Ali, Hz. Ubeyde, Hz. Ömer ve Amr ile Afra bin Muaz kardeşler savaş içindeki maharetleriyle düşmana korku almışlardır. Amr ile Afra kardeşler savaş esnasında Ebu Cehil’i öldüren kişiler olarak tarihe geçmişlerdir.

Ashabı Bedir isimlerini sayarken muhacirlerin isimlerinin sonlarına mutlaka “el-Muhaciri” eklemeyi unutmayınız. Ashabı Bedir isimlerini okuyarak birçok hastalığa şifa olduğu âlimlerce rivayet edilmiştir. Hastalığınıza karşı Ashabi Bedir isimlerini okuyup, sonra şifa talep ediyorsunuz.

Bedir Savaşına Katılan Sahabelerin İsimleri:

Bedir Savaşı’nda sadece 14 şehit verilmesi, Müslüman ordusunun savaş yeteneğini ve cesaretini gösteriyor. Savaşta şehit olanlar cennetle müjdelenmişlerdir. Şehit olanların 6’sı muhacir dendir. Bunlar; Ubeyde b. Haris, Umeyr b. Ebi Vakkas, Züşşimaleyn b. Abdi Amr, Akıl b. Bükeyr, Mihca (Hz. Ömer'in azadlısı), Safvan b. Beyza’dır.

Ensardan da şehit olanları; Sad b. Hayseme, Mübeşşir b. Abdül Münzir, Yezid b. Haris, Umeyr b. Humam, Rafi b. Mualla, Harise b. Süraka, Avf b. Haris ve Muavviz b. Haris’tir.

Allah onlardan razı olsun...

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER