ASHAB-I BEDİR....ZEYD İBN. HATTAB RA...

ASHAB-I BEDİR....ZEYD İBN. HATTAB RA...

Muhacirlerden ve Adiy Bin Kab oğullarındandır. Ömer İbn. Hattab ra Hazretlerinin kardeşidir. Künyesi, ''Ebu Abdurrahmandır.''

Zeyd hazretlerinin yaşı, Hz. Ömerden fazla olup, kendisi ilk muhacirlerdendi. Hazreti Ömer'den önce  Müslüman olmuştu. Zeyd Hazretleri, Bedir, Uhud, Hendek ve diğer savaşlarda ve Rıdvan Biatında Peygamber Efendimizin sav yanında bulunmuştur.

Uhud savaşında Hazreti Ömer ra, kardeşi Zeyde ''Benim zırhımı al'' dediğinde o, Bende senin gibi şehit olmak arzusundayım! buyurarak almamış Hazreti Ömer de zırhı başkasına vermiştir.

Peygamber Efendimiz sav Muhacirler ile ensar arasında kardeşlik tesisi ettiğinde onu, Ma'n bin Adiy arasında kardeşlik tesis ettiğinde onu, Ma'n bin Adiy ra ile kardeş kılmıştı.

Hicretin 12. senesinde Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğinde  meydana gelen Yemame savaşında İslam ordusunun sancaktarı olup Ma'n Hazretleri ile birlikte şehit olmuştur.

Hazreti Ömer ra '' Cenabı Hak kardeşim Zeyde rahmet etsin! İki güzel hususta benim önüme geçti benden önce müslüman oldu ve benden önce şehit olmuştur. buyurdu.

Ömer Faruk Hazretleri, onun vefatından çok mahzun olmuşlardı, hatta Saba rüzgarı estikçe Zeydin kokusunu hissediyorum'' diyordu.

Mütemmim bin Nüveyrenin ra kardeşi hakkında mersiyeler söylediğini işiten Hz. Ömer ra ona: '' Eğer senin gibi güzel şiir söyleyebilseydim bende kendi kardeşim hakkında güzel mersiyeler söylerdim'' buyurdu.

Mütemmim Hazretleri! '' Eğer benim kardeşim senin kardeşinin nail olduğu rütbeye yani şehitliğe nail olsaydı asla kederlenmezdim.'' deyince; Ömer Faruk ra Kimse beni senden senden daha güzel teselli etmedi'' buyurdular.

Ayet: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. (Bakara; 2/ 110)

Hadis; Resulullah sav efendimiz şöyle buyurdular: '' Ve Ali İbn. Ebu Talip ümmetimin en akıllısı, ve en şecaatlısıdır. Suyuti) 

Resulullah sav Efendimiz şöyle buyurdular: '' Ebedi hayata Ahıret hayatına inandığı halde hep aldatıcı dünya hayatı için çalışana ne kadar çok hayret ederim...'' (Beyhakı)

Resulullah sav Efendimiz şöyle buyurdular: '' Müslümanlar, kardeştirler. Bir kimsenin diğer bir kimseye üstünlüğü ancak takva iledir.'' (Taberani)

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022, 00:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER