AYETEL-KÜRSİ'NİN FAZİLETİ....

AYETEL-KÜRSİ'NİN FAZİLETİ....

Bakara suresinin 255. ayeti olan '' ayetel-Kürsi'' adını içinde geçen '' Kürsü'' kelimesinden almıştır.

Kürsü, mecazi olarak saltanat, hükümranlık, mülk manalarına gelmekte olup, hiç bir şeyin Allah'ın hükümranlığı ve ilminin dışında kalamayacağı ve

ilminin dışında kalamayacağını anlatmaktadır.

Hadislerden ayeti kerimenin şifa ve korunmaya da vesile kılındığını anlıyoruz. Ayetel-kürsi bize şunları öğretmektedir; '' Allah Teala birdir. 

O daima diridir. Bütün varlıkları görüp gözeten, yöneten, bir an bile onları bilgi ve ilgisi dışında tutmayandır. Allah Teala, insanlara ait olan uyuklama ve uyku gibi sıfatlardan münezzehtir uzaktır. 

Tüm kainat, O'nun tasarrufundadır. O'nun izni olmadan kimse şefaat edemeyecektir. O'nun bilgisi ezel ve ebedi kuşatır. Kudreti arz ve semaları kaplar. Zatı çok yücedir.

Peygamber efendimiz sav, evde, sabah akşam Ayetel-kürsi   okuyan kimseyi Allah'ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını Bildirmiştir.

(Tirmizi)

***

Hadis; Şu üç aya kesinlikle karşılık verilir: Mazlum kimsenin duası, yolcunun duası ve babanın çocuğuna ettiği dua.''(İbn. Mace)

Ebu Hureyre Peygamber sav den şöyle rivayet ediyor: '' Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.

Sizin en hayırlınız ise, hanımlarına karşı en güzel şekilde davrananlarınızdır. (Tirmizi)

Ebu Hureyre ra Peygamberimizden şöyle buyurmuştur: '' Kadınla dört şeyden dolayı evlenilir: '' Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanı seç ki, elin bereket görsün'' .(Buhari)

Ebu Hatim el-müzeninin peygamberimizde naklen hadisi: '' Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size dünür olarak geldiğinde onu kızınızla nikahlayın. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve bozgunculuk çıkar. (Tirmizi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER