BİLGE KRAL ALİYA İZZETBEGOVİÇ

BİLGE KRAL ALİYA İZZETBEGOVİÇ

Yaşadığı bütün zorluklara rağmen Bosna-Hersek'i bağımsız bir devlet yapmayı başaran, halkının en zor zamanlarında etrafında kenetlendiği, bilgi birikimiyle Bilge Kral olarak anılan Aliya İzzetbegoviç, 2003 yılında vefat etmesine rağmen öğütleri gönüllerde yer etmektedir.

İşte Bilge kraldan bazı öğütler:

''Kur'an edebiyat değil, hayattır. Dolayısıyla ona bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır.''

Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım. Geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız. Kin ve intikam peşinde koşmayacağız. Bir kelimeyi hiç aklınızdan çıkarmayın; Devletin ne kadar önemli olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz. Devletimiz boşluğa düşer, rüzgarda savrulup gider bütün yücelik ve şükran Allah'a aittir ve insanların gerçek kalitesini ancak Allah tesbit edebilir. İyi insan olmadan iyi müslüman olamayız.

DARÜLKURRA

Kur'an'ı Kerim'in öğretildiği, bir bölümünün veya tamamının ezberletildiği ve talim ettirildiği mektepler için kullanılmıştır. 

Darül-Kuran ve darülhuffaz  adı da verilir. Hicretten önce Mekke'de Kur'an öğretimi daha çok Darül Erkam da yapılırken Mescid-i Nebevi'de bu görevi Hz. Peygamber sav bizzat yapmakla birlikte Ubade İbn. Samıtı da Suffe ashabına Kur'an öğretmekle görevlendirmiş mescitlerde Kur'an derselerini teşvik etmiştir.

İslam dünyasında hicri 4. asırda yüksek seviyede Kur'an öğretimi için camiler dışında Darül-Kur'an adıyla müstekil medreseler kurulmuştur. Selçuklular, kıraat ilminin okutulduğu medreseleri ''Darülhuffaz'' şeklinde adlandırılırken Osmanlılar genellikle darülkurra demişlerdir.

Osmanlı topluluklarındaki Darülkurraların büyük bir kısmı bu gün mevcut değildir. Günümüzde Kur'an öğretimi ve eğitimi yaygın olarak Kur'an Kursların da yapılmakla beraber aşere, takrib, tayyibe, ihtisas kursları ise tarihi darülkurra müesseselerinde yapılan  öğretimle hayli benzerlik göstermektedir. 

GÜNÜN DUASI:

''Allahım! Bu günde beni günah ve kusurlardan yıkayıp temizle; kalbimin imtihanında bana kalplerin takvasını ver; ey günahkarların sürtmecelerini bağışlayan Rabbim!''.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER