BÜYÜK GÜNAHLAR NELERDİR?....

BÜYÜK GÜNAHLAR NELERDİR?....

Günah; dinde suç sayılan, Allah'ın emirlerine aykırı olan, her iş ve söz demektir.

İslamda günah, niteliği açısından küçük ve büyük olmak üzere ikiye ayrılır. 

Büyük günah, bozgunculuğa sebep olan, hakkında tehdit edici bir ayet ve hadis bulunan, işleyenin dünya ve ahirette cezalandırılmasına sebep olan büyük suçlar ve davranışlara denir.

Peygamberimiz sav hadislerinde; Mahveden yedi günahtan sakınınız. Onlar; Allah'a ortak koşmak, sihir yapmak, haksız yere adam öldürmek, yetim malı yemek, riba, faiz, savaştan kaçmak, iffetli ve iman sahibi bir kadına zina zina iftirasında bulunmak tır. (Buhari) buyurmaktadır.

Bunların dışında ilahi buyrukların ihlal edilmesi, farzların yapılmaması, haramların işlenmesi, rüşvet, kumar, alkollü ve uyuşturucu madde kullanmak, yalan yere şahitlik yapmak gıybet, koğuculuk, suizan, başkalarıyla alay etmek ve hırsızlık da büyük günahlardan sayılmıştır.

Ayet; Göklerde ve yerde olanları bilir, gizlediklerinizi ve sakladıklarınızı da bilir  ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir. Teğabün; 64/4)

Ey iman edenler! kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır.(Tahrim; 66/ 6)

Hadis; Rabbim! Seni her çeşit noksanlıktan tenzih ederim. Hamdım Sanadır. Allah'ım! Beni bağışla (Nesai)

Kıyamet koptuğunda bile, elinde ağaç fidesi olan kimse, o fideyi diksin. (Ahmed İbn. Hanbel)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER