DİLBERLERDEN SAKINMAK..

DİLBERLERDEN SAKINMAK..

Ev yıkan dilberler seni mahv ü perişan eder. Evinin mamur olmasını istersen evlen.

Her sabah karşısında başka bir bülbül bulunan güle heves etme. Her gece başka bir mecliste mum olanın etrafında pervane gibi dönüp dolaşma.

Güzel yüzlü, iyi huylu ve anıma temiz giyimli, hem içi hem de dışı süslü bir hanıma doğrusu kimse benzemez.

Kadın bir gonca güldür. ilberler aksi, inatçı hırçın olur. Ebu Cehil karpuzuna benzerler. Hanımından başkası iki yüzlü olur. Bir yüzü cennet hurmasini andırır, öteki yüzü ifrit gibi çak indir. Nankör olur... Ayağını öpsen teşekkür etmez. toprağına yüz sürsen merhamet etmez.

Dilberlere gönlünü kaptıracak olursan başında beyin, elinde para kalmaz.

Eğer namusuma halel gelmesin diyorsan başkasının namusuna yan gözle bakma.

(Bostan- Şeyh Sadi Şirazi)

YALANCI CEMAL AŞIKLARI:

Bazı kimseler delikanlılarla düşüp kalkarlar ve derler ki; '' Bizler cemal aşıkıyız, temiz kalpli insanlar. Bizde fenalık yoktur.

Zamanenin her türlü halini gören ben ihtiyara sorarsan derim ki; Oruçlu kimse sofraya hasretle bakar. Koyun hurmaya yetişemediği için çekirdek yer. Yağcı öküzü susama yetişmediğinden saman yer.  

Karılarının elinden çok çekmiş iki kişinin şöyle hoş bir konuşmasına şahit oldum:

Biris diyordu ki; Allah kimseyi kötü kadına düşürmesi.. Öbürüde  diyor du ki; Keşke dünyada kadın hiç olmasaydı. 

Dostum! Her ilkbaharda yeni bir kadın al. Çünkü geçen yılın takvimi bu yıl işe yaramaz.

Kadınlar kustah, inatçı ve serkeştir. Hatta kadın ancak sinede hoştur, diyenler dahi vardır.

Ey Sadi! Bir kimseyi kadına esir olmuş görürsen ayıplama. Sende hanımını bir gece kucaklıyorsun ama onun ne kadar cefasını ve kahrını çekiyorsun. Bostan- (Şeyh Sadi Şirazi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER