DUA ETMENİN ADABI...

DUA ETMENİN ADABI...

Ebu Hureyre ra Hz. Peygamberin sav şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

''Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde ettiği andır. Bu nedenle secdede duayı çoğaltın''.

Üsame İbn. Zeyd ra Allah ati. Resulü sav in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: '' Allah Resulü sav Kabenin içine girdi ve her tarafında dua etti, ancak namaz kılmadan çıktı. Makamı İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kıldı . 

Duadan önce salih amel işlemek:

''Hz. ali ra şöyle der: '' Ben o kişi idim ki Resulullah'tan sav bir hadis işittiğim zaman, Allah CC o hadisten beni faydalandırmayı dilediği kadar faydalandırıyor.  Peygamber'in sav ashabından biri bana hadis nakledene yemin verirdim. Eğer yemin ederse onu tasdik ederdim. İşte bana Ebu Bekir rivayet etti ki, onun sözü gerçektir. Ebu Bekir dedi ki, Resulullah'tan şöyle işittim: Her kim bir günah işler sonra kalkar temizlenir, sonra namaz kılar ve peşinden Allah'tan bağışlanma dilerse Allah onu mutlaka affeder. Sonra Allah'ın Resulü şu ayeti okudu: '' Onlar günah işledikleri veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarak günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah'tan başka  günahları bağışlayan kim vardır? 

Onlar yaptıkları günahlarda bile bile direnmezler. (Ali İmran; 135)

Osman İbn. Huneyf ra şöyle rivayet ediyor: '' Gözleri görmeyen ama bir adam Hz. Peygambere sav geldi ve Beni iyileştirmesi için Allah'a dua et dedi.  Peygamber sav İstersen dua edeyim, istersen sabret. Bu sabretmen senin için daha hayırlıdır, dedi. Adam; Allah'a dua et dedi. Bunun üzerine peygamber sav güzel bir şekilde abdest almasını emretti.'' Allah'ım! Rahmet Peygamberi olan Muhammed ile Senden yardım istiyor ve Sana yöneliyorum. Allah'ım! O'nu bana şefaatçı kıl. '' Adam bu duayı yaptıktan sonra gözleri açılmış, bir şekilde evine döndü.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER