DUANIZ DA OLMASAYDI...

DUANIZ DA OLMASAYDI...

Allahım! Sen benim Rabbimsin. Senden gayri hak mabud yoktur. Ben ancak Sana tevekkül eyledim. Sen, arşı azimim rabbi sin.  Senin dilediğin olur, dilemediği olmaz.

Günahlardan isyan ve nisyan lardan çekinmeye taat ve ibadete yönelmek, bizde kudret ve kuvvet yoktur. Sonsuz kudret ve kuvveti ile bunları bize lütuf ve inayet buyuran Allahdır.

İyi bilirim ki, Allah herşeye kadirdir, ilmi ezelisi ile herşeyi kuşatmıştır. Allah'ım! Nefsimin şerrinden bütün kımıldanışlarını şerrinden sana sığınırım. Onların canları senin elindedir. 

Hiç şüphe yok ki, Rabbim, en doğru yol üzerindedir.

Allahım! İsmimi mutlu ve kutlu kişiler arasında mutlu olarak yaz ve orada sabit kıl. Şakiler arasında şaki olarak yazdıysa onu mahveyle.

Allahım! Senden ölümüme kadar imanı daim isterim. Senden alçak gönüllülük ve korkan kalp isterim. Senden tariki müstakim olan islam dininde ebediyyen kalmayı isterim. Senden her türlü belaya karşı afiyet isterim. Senden afiyetin devamını isterim. Senden afiyetine şükretmeyi nasip etmeni isterim. Senden insanlara muhtaç olmamayı isterim.

Allahım! Kadınların fitne, hile ve şerlerinden sana sığınırım. Allahım! Kabir azabından da sana sığınırım.

Ey kalpleri çevirici olan Allahım! Kalplerimizi dinin, taatın ve Resulünün muhabbeti üzerinde sabit kıl.

Allah'ım! Ey beni yoktan var eden Rabbim! ilmimi ziyade kıl. Allahım! Ruhlarımızı iman ile kabzeyle. İmanın zevalinden sana sığınırım. Şeytanın şerrinden koru. Bütün mahlukatın şerrinden  koru.

Allahım! Küfrün şerrinden  Seni inkar etmekten, Sana şirk koşmaktan, ve fakirlikten sana sığınırım. Allahım! Kabir azabından sana sığınırım. Zira, Senden gayri himayesine sığınacak hak mabud yoktur, İlla Sen varsın.

Allahım! Senden faydalı, yararlı, ilim geniş rızık, bütün dert ve hastalıklara şifa isterim.

Allahım! Kulaklarımın şerrinden gözlerimim şerrinden dilimin şerrinden kalbimin şerrinden ve benden sadır olacak bütün kötülüklerin şerrinden sana sığınırım.

Allahım! Her türlü uyuşmazlık, ayrılık ve ayrılıklardan bozgunculuk lardan  ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

Allahım! Beni tevbe edenlerden kıl ve beni zahiren batınen temizlenmiş olanlardan eyle.

Allahım! Rahmetinden kovulmuş bulunan şeytanın şerrinden beni koru ve kurtar.       

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER