EHLİBEYT DOSTU MEYSEMİTEMMAR

EHLİBEYT DOSTU MEYSEMİTEMMAR

Meysem hz.Alinin kölelikten kurtardığı bir sahabedir. O, Hz. Ali'nin mektebinde yetişip, o hazrete aşık olan delikanlı. Ali sevgisi ile dolu bir şahsiyet idi. Birgün Hz.Ali (a.s) ona şöyle buyurdu; benden sonra dar ağacına asılacaksın,kılıçla vücudunu yaralayacaklar, üçüncü gün sakalın, ağız ve burnun kanıyla kırmızıya boyanacaktır.Seni amrbin harisin evinin yanında dokuz kişi ile birlikte asacaklar. Senin asılacağın ağaç hepsininkinden kısa olacak. Hadi gel dalına asılacağın o hurma ağacını sana göstereyim.

Hz.Ali (as) o ağacı meyseme gösterir. İmam şehit olduktan sonra emeviler halka musallat olurlar. Meysem şehit edildiği yıl Allahın evine müşerref olur ve ümmü seleme ile görüşür.

Ona Hz imam A.s mı sorar. Meysem Hz tin şehir dışına çıktığını öğrenince; imam gelince gibi kelamımı kendine ilet ve çok geçmeden onunla diğer dünyada Allah'ın huzurunda buluşacağımızı söyle der...

Nihayet yakında peygamber ve ehlibeyti uğruna kana boyanacak meysem Küfeye gelir. İbni Ziyad onu yakalatır ve imam Ali a.s mın dediği gibi kendisini şehit eder.

RESULULLAH S.A.V DEN HADİSLER

Allahın rızası anne babanın rızasındadır.

Allahın gazabı da anne babanın gazabındandır.

Cuma günü, su bulmak için günlük yiyeceğini satmak ve aç kalmak pahasına da olsa guslet. Zira hiçbir müstehap şey cuma gusülünden daha üstün değildir.

Bir mümine eziyet eden şüphesiz ki bana eziyet etmiştir.

Üç kişi birlikte olduğu zaman, onlardan ikisi birinin kulağına fısıldama malıdır.

İnsanın cemaatle  kıldığı bir namazı, kırkyıl evinde kıldığı namazdan daha hayırlıdır.

Ölüme evet, aşağılığa hayır!

Aza evet, ama dilenmeye hayır.

Hz.Ali ( a.s )

Bir anlık zillet ömür boyu izzete değmez.

Hz.Ali ( a.s )

Her kim özgür olduğu halde zilleti kabul ederse biz Ehlibeytten değildir.

Hz.Resulullah ( s.a.v ).

Kıyamet günü, pişmanlığı herkesten daha fazla olan, doğru yolu açıklayıp o yolda gitmeyen kimsedir. (Hz.Muhammet Bagır.)

Hadiste;

Kim müslüman olan anne babasından yetim kalmış bir çocuğu Allah Teala onu müstağni kılıncaya kadar kendi yanına alıp kendi yiyeceğinden ve içeceğinden yedirip içirirse cennet ona vacip olur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER