EN GÜZEL ARKADAŞLAR...

EN GÜZEL ARKADAŞLAR...

En güzel meşguliyet:

Nakşebendi sadatının büyüklerinden Seyda Muhammed Raşid ks şöyle demiştir:

'' Ey Allahın kulları! Bir talebe yetiştirmek, bin kişiyi sofi yapmaktan daha faziletlidir. Hele birde talebe Peygamberlerin varisi olursa. Siz dininizi beldesinde bulunan en büyük, en muttaki alimlerden öğrenin. Herkesten fetva sormayın. Çünkü memlekette fetva verecek çok azdır. İlimle meşgul olan kimse dünyada en güzel iş ile meşgul olmaktadır. İlim olmadığı zaman cehalet olur. Cahilin abidide sofiside hüsrandadır.

Hakiki ölçü:

'' Büyük alim ve Sofi İmamı Rabbani şöyle demiştir: '' Şeklen ve adet olarak namaz kılan, oruç tutan kimseler çoktur. Fakat haramlardan ve şüpheli şeylerden sakınan muttakiler ve İslamın sınırlarını gözeten kimse pek azdır. Haklı ile haksızın samimi olan ile samimi olmayanın arasını ayıran ölçü, Yüce Allah'tan gerçek manada korkma, saygı duyma  halidir''. (Mektubat- İmam Rabbani)

Günahın büyüğü küçüğü:

Tabiin neslinin büyüklerinden Veysel Karani Rahmetullah der ki: '' Günahın küçüklüğüne büyüklüğüne değil, kendisine karşı günah işlediğin Cenabı Hakkın büyüklüğüne bak. Eğer günahı küçük görürsen Allah Teala'nın azametini küçük görmüş olurdu.'' (Feridun Attar)

Bir damla gözyaşı:

Meşhur sahabi Amr b. As oğlu Abdullah şöyle demiştir: '' Allah korkusu sebebiyle bir damla göz yaşım, benim için bin atın sadaka vermekten daha iyidir''.(Gazali)

Asıl bela:

'' Şeyh Sadi Şirazi ks şöyle naklediyor: '' Bir kaplan tarafından saldırıya uğramış yaralı bir derviş gördüm. Yarası oldukça ağırdı ve ilaç tesir etmiyor. Sürekli Allah'ı zikrediyordu. Sürekli Allaha şükrediyor ve şöyle diyordu: '' Çok şükür ki, bir belaya uğradım, bir günahla değil.''

Can dostum bana güvenip de ölüm fermanımı imzalarsa, beni o anda can korkusu üzere sanmayın. Ne yaptım da yari huzursuz ettim acaba, diye endişelenirim''. (Şeyh Sadi Şirazi)

İbadetler ve haram lokma:

Yusuf bn. Esbat ks şöyle demiştir: '' Bir adam ibadet ettiği vakit şeytan, yardımcılarına der ki; '' Bunun yiyeceği nereden geliyor, bir bakın''.

Şayet yiyeceği kötü ve haram yoldan geliyorsa: Onu kendi haline bırakın, uğraşmayın. Bırakın çalışsın dursun. Çünkü sizin bir şey yapmanıza gerek yok, kendi nefsi ona yeter der. (Beyhaki  kitabü'z zühd)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER