EVLİLİĞİN RAHMET KAPISI...

EVLİLİĞİN RAHMET KAPISI...

Cenabı Allah, Kur'an'ı Kerimde şöyle buyurmaktadır:

''Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onlarla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı merhametlidir.'' (Fetih; 48/ 29)

Cerir İbn. Abdullah'ın rivayetine göre Resulü Ekrem sav şöyle buyurmuştur: '' İnsanlara merhamet etmeyene Allah'da merhamet etmez. (Buhari)

''Rahmetim gazabımı geçti''(Buhari) buyuran Cenabı Allah, insana kendi cinsinden eş yaratıp içlerine sevgi ve merhameti var etmesini, kendi varlığına delil olarak göstermiştir.

Bu önemli vurgu ve apaçık bir beyandır. Kadın ve erkek birbirlerine eş olarak Allah'ın varlık delillerindendir. Ancak, bu varlık aynı zamanda içinde sevgi ve rahmet barındırmalıdır ki, yuvayı cennete dönüştürebilirsin. 

FETVA: Bir kadının başka başka doğumlarda emzirdiği iki çocuk süt kardeşi olur mu?

Cevap: Kur'an'ı Kerim'de kendisinden süt emilen süt emilen kadınlar ''sütanne'' , aynı kadından süt emen çocuklar da ''süt kardeş'' olarak isimlendirilmiş ve bunlar arasında süt akrabalığının meydana geleceği bildirilmiştir. (Nisa; 4/ 23)

Bına göre, ister aynı doğumda ister başka doğumlarda olsun, bir kadından, süt emme müddeti içinde süt emen çocuklar birbirleriyle süt kardeş olurlar. 

FETVA: Ölen yakınının maaşını alabilmek için resmen boşanan ama evliliğini dini nikahla devam ettirenlerin aldıkları bu maaşlar helal midir?  

Cevap: Nikah, aile birliği oluşturacak kimselerin Allah'ın emri gereği gerçekleştirdikleri bir sözleşmedir.

Böylesine önemli bir sözleşmenin birtakım maddi kaygılarla sona erdirilmesi her şeyden önce ahlaken doğru değildir. Kaldı ki sevgili Peygamberimiz sav normal şartlar altında gerçekleşen boşanma için bile Allah'ın en hoşlanmadığı helal evliliği sona erdirmiştir.

Bir yakını dolayısıyla kanun  gereği dul hanımlara ödenen parayı almak üzere resmen boşanıp gerçekte birlikte yaşamaya devam etmek hile niteliğinde olduğundan haramdır.

Bu tür hileli yollarla elde edilecek gelirler kamu malını zimmetine geçirmek anlamına gelir. Bu nedenle hileli boşanma yolu ile alacağı maaş haramdır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER