FARABİ...

FARABİ...

Türkistan'ın Farab şehrinde 871'de doğan Farabi, İslam felsefesini metod, terminoloji ve problemler açısından temellendirilen ünlü Türk filozofudur.

Farab' Da iyi bir tahsil aldıktan sonra bir süre kadılık yapan Farabi, ilim talebiyle hayatı boyunca ve Belh gibi önemli ilim ve kültür merkezlerini ziyaret ettiği, sonra Bağdat'a  gittiği tahmin edilmektedir.

İslam dünyasında ilk defa Kindi Nin başlattığı  felsefi harekete ve onun şekillendirdiği Meşşai akıma, kendi inanç ve kültürünün temelini oluşturan uluhiyet, nübüvvet ve mead akidesinin yanı sıra Eflatun ve Yeni Eflatunculuktan aldığı bazı unsurları da katarak eklektik bir sistem kuran Farabi, 

''Muallimi sani'' unvanıyla  anılmıştır.

Aristo'nun temel şiirlerinin birçoğunu  Arapçaya yeniden çevirmiş,bu eserlerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan şerhler yazmıştır.

Böylece hem islam dünyasında antik felsefenin anlaşılmasını hem de Arapçanın bir felsefe dili haline gelmesini sağlayan Farabi, 950 yılında Şamda vefat etmiştir. (Farabinin vefatı; 871-950)'dir.

Hadis; Allah'ım! Bize rahmetinin, lutfunun ve rızkının bereketlerinden bolca ihsan eyle (Hakim-Müstedrek)

Doğruluk, gönle huzur verir, yalan ise, insanın kalbinde endişeye ve ızdıraba sebep olur. (Tirmizi)

İslam dini, kolaylık dinidir. Dini aşmak isteyen kimse, ona yenik düşer. O halde orta yolu tutunuz, en iyiyi yapmaya çalışınız.(Buhari)

Allah'ım! Senden hayırlı istekte bulunması ve Sana hayırlı dua etmeyi nasip eyle. (Hakim-Müstedrek)

Allah'ın kendisine yöneticilik verip de  yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözeltmeyen kimse, cennetin kokusunu dahi alamaz.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER