FİTNE VE HARAMDAN SAKINMAK...

FİTNE VE HARAMDAN SAKINMAK...

Said El-Hudriden şöyle rivayet edilmiştir:

''Bir adam; Ey Allah'ın Resulü, hangi insan daha hayırlıdır?" diye sordu. Resulullah sav şöyle buyurdu' Allah yolunda canıyla malıyla cihad  eden mümindir. Adam; Sonra kim? dedi. Resulullah sav şöyle buyurdu; Sonra dağ aralıklarından bir aralığa çekilip Rabbine ibadet eden kimsedir.(Tirmizi)

Ebu Said el- Hudriden, Resulullah sav'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

Yakında öyle fitneler olacaktır ki, bir müslümanın en hayırlı malı, dağ başında birikmiş yağmur suları etrafında otlattığı koyunları olacaktır.

Böylelikle dinine uyarak fitnelerden kaçınmış olacaktır. (Buhari)

MÜMİNLERE ŞEFKATLİ OLMA; İyaz İbn. Hımar ra dan, Rasulullah sav in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor;

''Şüphesiz ki Allah bana, birbirinize tevazu göstermenizi, hiçbir kimsenin diğerine karşı böbürlenmesin, kimsenin bir başkasına haksızlık bulunmasını vahyetti'' (Buhari)

Ebu Hureyre ra dan Rasulullah sav in şöyle buyurduğunu rivayet etti: ''Sadaka malı eksiltmez. Allah, affeden kulun şerefini artırır. Kim Allah için tevazu gösterirse, Allah da onu yüceltir." (Buhari)

Hz. Enes ra şöyle buyurmuştur: ''Resulullah sav Medine cariyelerinin kız çocuklarından biri Resulullah sav in elini tutar, onunla birlikte istediği yere giderdi." (Buhari)

Ebu Rifaa Temim bin.Üseyd ra dan şöyle rivayet edilmiştir: ''Resulullah sav hutbe verirken, yanına kadar sokuldum ve dedim ki: Ey Allah'ın Resulü dinini bilmeyen ama dini ile ilgili bir şeyler sormak için gelen garip bir adamım. Bunun üzerine Resulullah sav bana döndü, hutbesini bırakıp yanıma kadar geldi. Bir sandalye getirdiler, hemen ona oturdu ve bana Allah'ın kendisine öğrettiklerinden öğretmeye başladı.

Sonra da hutbesini okumaya gitti ve hutbeyi sonuna kadar tamamladı. (Müslim)

Abdullah İbn. Mesud ra Efendimizde şöyle rivayet etmiştir: '' Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Ashaptan biri dedi ki;

Şüphesiz kişi elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını sever.  Resulullah sav şöyle buyurdu; Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise, hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. (Müslim)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER