GÖNÜL İKLİMİNDEN İNCİLER...

GÖNÜL İKLİMİNDEN İNCİLER...

Cenabı Allah'ın beşeriyete en müstesna ihsanı olan Resulullah efendimiz, ilahi kudretin insanlıkta tecelli eden en muhteşem sanat harikasıdır. Sav güzel ahlakın her şubesinde, hiçbir beşerin erişemeyeceği şekilde daima zirvededir. O, Cenabı Hakkın hususi olarak terbiye ettiği, ahlakını methettiği, ömrüne yemin ettiği, alemlere rahmet  kıldığı '' Gönüller Sultanıdır''.

Nitekim; İslamın gönül feyzini tatmış olan davetçiler ''Hidayetlere vesile olmayı'', Fakihler  ''Kur'an ve hadislerden isabetli hükümler çıkarmayı'',

Müfessirler ''Kuranın mana okyanusundan sır ve hikmet incileri dermeyi'', Mutasavvıflar '' İlahi ahlak ile ahlaklanmayı'', Arifler '' Eşyanın hakikatini derinleşmesi'' , Hak aşığı şairler, '' varlığın sesli veya sessiz beyanlarına kulak kesilmesi''  hep Resulullah efendimizden öğrenmişlerdir.

Ashabı kiram ve onların ardından gelen fazilet halkaları, hangi özelliklere sahipse, ancak, O'ndan tahsil ettiklerinden ibarettir.

Denilebilir ki, müslümanlar, alemin kemalini insanda, insanın kemalini de Resuli Ekrem efendimizde bulmuşlardır. Zira O, Hakka kulluk ve tazimde zirve, şefkat, merhamet ve cömertlikte abide, tevazu ve affedicilikte uçsuz bucaksız, bir derya, velhasıl güzel ahlakta emsalsiz bir örnek şahsiyettir.

O, imansızlık girdabında boğulmak üzere olanlara uzanan müşfik bir el, beşeriyetin karanlık yollarını aydınlatan  bir nur, daima ebedi saadet ve selamet istikametini gösteren bir hidayet kılavuzudur.

Beşer idrakinin O'nun şanını layıkıyla kavraması da mümkün değildir. Nitekim bir derviş arif bir zata :

''Cüneydi Bağdadi Hazretleri mi, Bayezidi Bistami Hazretleri mi daha büyüktür? diye sorar. O zat da şu cevabı verir: '' Bu iki veli, arasındaki fazilet farkını tespit edebilmek için, onlardan daha büyük bir veli olmak lazım.''

Dolayısıyla gerçek tahsil; Peygamber efendimizi yakından tanıyabilmek ve O' nu gönül gözüyle okuyabilmektir.

O'nu gerçek manada okuyabilmek, kalbin sanatıdır. Sahabi O'nun kalpten okudu ve O'na benzemeye gayret etti, bunun neticesinde insanlık tarihinin gördüğü en muhteşem faziletler Medeniyetini inşa etti. Efendimiz sav Kur'anın natıkıdır.Yani; konuşan ve yaşayan  ve canlı bir Kur'an'dır. Bunun içindir ki, Kur'an'ın hayata tatbiki ve fiili tefsiri demek olan Sünneti Seniyyeye  Kur'an'dan sonra dinin ikinci kaynağıdır.

Resulüm! De ki: '' Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allahta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece  bağışlayıcı ve esirgeyicidir'' (Ali İmran; 31)

Peygamber, müminlere kendi canlarından daha önce gelir''.(El-Ahzab; 6) buyuruyor.

YORUM EKLE

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2021, 10:24
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER