HADİMÜN'NEBİ SAV , ENES İBN. MALİK RA..

HADİMÜN'NEBİ SAV , ENES İBN. MALİK RA..

On yıl boyunca  Resulullah sav Efendimize hizmet ettiği için Hz. Peygamberin hizmetkarı anlamındaki '' HADİMÜ-NEBİ'' lakabıyla anılan Hz. Enes b. Malik, hicretten on sene önce 612 yılında doğmuştur.

Annesi Ümmü Süleym'in isteği üzerine Resulü Ekrem sav Hz. Enese ömrünün uzun, evladının çok, malının bol olması ve cennete girmesi için dua etmiştir. Bu duaların bereketiyle Hz. Enes, 100 yıldan çok ömür sürmüş, soyundan gelen 120'den fazla kişinin vefatını görmüştür. (Buhari)

Yine bütün kaynaklarda bahçesindeki ağaçların yılda iki defa meyve verdiği belirtilmiştir. (Tirmizi)

Hadis ilminde en çok hadis rivayet eden sahabi lerden üçüncüsü sayılan Hz. Enes, tekrarlarıyla birlikte 2286 hadis rivayet etmiştir.

Basra'da vefat eden sahabilerin sonuncusu kabul edilmiş, 712 yılında 103 yaşında vefat etmiştir. Allah kabrini münevver eylesin.

Hadis; Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. (Ahmed İbn. Hanbel)

Allah'ım! İnsanlığın görüp bilmediği her yerde Senden korkmayı, bana nasip eyle. (Hakim)

Ayet; Her kim kendini iyiliğe adayarak özünü Allah'a teslim ederse sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır.(Lokman; 31/ 22)

Allah'ım! Bizden razı ol. Yaptığımız iyi amelleri ve dualarımızı kabul eyle. (İbn. Mace)

Sevdiğin kimseyi ölçülü sev, zira bir gün ondan nefret edebilirsin. Kızdığın kimseye de ölçülü kız, zira birgün onu sevebilirsin...(Tirmizi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER