HASTA OLAN KİŞİ KENDİSİNE NASIL DUA ETMELİ!...

HASTA OLAN KİŞİ KENDİSİNE NASIL DUA ETMELİ!...

Hz. Aişe ra şöyle rivayet ediyor:

''Peygamber sav hastalandığı zaman kendine Felak ve Nas surelerini okur ve vücuduna üflerdi''.

Hastalığı şiddetlendiği zaman ben Ona okur ve ellerini tutarak bereketinden istifade ederdim. 

Osman İbn. Ebi'l-As ra müslüman olduğu günden beri çekmekte olduğu ağrıdan Resulullah sav me yakındı. Peygamberimiz, ona şöyle buyurdu;

''Elini vücudunun ağrıyan yerine koy ve üç kerre; Bismillah de! Yedi kerrede; Euzü billahi de! Yedi kerre de; '' Euzü billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru'' Bedenimde

hissettiğim ve çektiğim sıkıntının şerrinden Allah'a ve kudretine sığınırım! de''. Osman İbn. Ebi'l-As der ki; söylediği gibi yaptım, Allah cc  benden o ağrıyı giderdi. Sonra aileme de ve başkalarına bunu tavsiye ettim.

Eğer İbn. Müslim ra der ki; Ben Resulullah sav yanında bulunmuş olan Ebi Said el-Hudri ra ve Ebu Hureyre ra'nın Peygamberimizden şöyle rivayet ettiklerine şahidim: '' Kim Allah'tan başka İlah yoktur ve Allah en büyüktür derse, Allah Ta onu tasdik eder ve; Benden başka  İlah yoktur, Ben büyüğüm der. Yine Allah'ta cc  dan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur derse Allah cc da; Benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur der. Kişi: Allah'tan başka ilah yoktur.

Mülk O'nundur. Hamd O'nadır derse, Allah da: Benden başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ındır  derse, Allah: Benden başka ilah yoktur; ancak Ben varım. Kuvvet ve kudret ancak benimdir der. Daha sonra Peygamberimiz sözüne şöyle devam etti:

''Bir kimse hastalandığı zaman bu sözleri söyledi ve hastalıktan ölürse Cehennem ateşi onu yakmaz.''

Nesainin Ebu Hureyreden rivayet ettiği hadiste şöyle geçer:

''Kim beş defa parmaklarıyla sayarak;  La İlahe illallahu Allahu ekber. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. La ilahe illallahü vela havle vela kuvvete illa billah, Allah'tan başka ilah yoktur, tüm güç ve kudret Allah'a aittir derse ve bunu da gece ve gündüz ve o ay içinde tekrarlarsa o gün, o gece veya o ayda ölürse günahları bağışlanmış olur.

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. (Enbiya;87) ayetini okursa ve o hastalıktan da ölürse o kişiye şehit sevabı verilir, cehennemden azad olur ve tüm günahları bağışlanmış olur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER