HAYATI YÖNLENDİREN KARAR...

HAYATI YÖNLENDİREN KARAR...

Cenabı Allah ayeti kerimede şöyle buyuruyor:

''Kötü kadınlar kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere; temiz erkeklerde   temiz kadınlara layıktır.

O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. (Nur; 24/ 26)

Ebu Hureyre ra Peygamber efendimizden şöyle rivayet etmektedir:

''Kadınla dört şeyden dolayı evlenebilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanı seç ki, elin bereket görsün.'' (Buhari)

FETVA: Baba, çocuğunu evlendirmekle yükümlü müdür?

Cevap: İslam alimleri, erkek çocukların nafakalarının, çalışıp kendi rızıklarını kazanacakları zamana kadar babalarına ait olduğunda görüş birliğine varmışlar ancak, babanın evladını evlendirmek zorunda olup olmadığı konusunda farklı görüşler sert etmişlerdir.

Hanefi ve şafii alimleri babanın çocuğunu evlendirmesinin vacip olmadığını söylerken, Hanbeli alimleri Çocuğun nafakası babasına aitse babası onu evlendirmek zorundadır, demişlerdir. (İbn. Kudama)

Meseleye dinen vacip olup olmama noktasından bakınca durum böyle olmakla beraber, maddi imkanı iyi olan bir babanın kendi parası ile evlenme imkanı bulamayan evladını evlendirmesinin güzel bir davranış olacağında şüphe yoktur.

Nitekim Hz. Peygamber sav rivayet edilen bir hadiste Evladın baba üzerindeki hakkı üçtür: 

Ona güzel bir isim koyması, okuma yazma öğretmesi ve zamanı geldiğinde onu evlendirmesi.(Suyuti)  

Ayrıca yüce Allah '' Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun''. buyurmuşlardır.

Buna göre imkanı olan bir babanın evlenmeye ihtiyaç duyan evladını evlendirirken onun günaha girmesine mani olması, yukarıdaki ayetin babaya yüklediği sorumluluklar arasında sayılmalıdır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER