HAZRETİ ALİ DER Kİ..

HAZRETİ ALİ DER Kİ..

Hz. Ali ra der ki:  '' Nefsani arzular körlük gibidir.Tereddüde düştüğün vakit durup beklemek, başarının bir parçasıdır. 

Kesin bilgi kaygıdan korur. Yalanın sonu pişmanlıktır. Doğrulukta selamet vardır. Öyle uzaklar var ki, yakından da yakındır. Dostu olmayan gurbette yaşıyor demektir. Kişinin dostu, gıyabında dostluğunu gösterendir. Dostun hakkında kötü düşüncelere kapılmak sana dost kaybettirmesin. 

Cömertlik ne güzel huydur! Her güzelliğin yolu hayadan geçer. Tutunulacak sağlam kulp takvadır. Başvurduğun sebeplerin en sağlamı Allah ile senin aranda olandır.  Dünyadaki en büyük kazancın evine huzur getiren şeylerdir.

İki türlü rızık vardır: Birini sen ararsın, diğeri seni arar; Sen ona gitmezsen o sana gelir. Elindeki varlığına bir tehlike gelince üzülsen de olur ama elde edemediğin isteklerin için üzülme..

Olmayanı olana bakarak anlamaya çalış; çünkü eşya ve olaylar birbirine benzer. Dünyalık şeyler elde ettiğin için fazla fazla sevinme; Kaybettiğin dünyalıkların ardından  da fazla üzülme.Sevincin ahirete önden gönderdikleriniz için üzüntün göndermeyip eksik bıraktıkların için olsun. Ahiretin için uğraş, ölümden sonrasını düşün..

Dördüncü Halife Hz. Ali'nin şehadeti, 661'dir.

TÜRK DİLİNİN İLK SÖZLÜĞÜ: DİVAN-I LÜGATİT TÜRK: 

Türk milletinin yüceliğini anlatmak, Türk dilinin  Arapçadan geri kadığını göstermek ve Araplara türkçeyi öğretmek maksadıyla Kaşkarlı Mahmud tarafından kaleme alınan Türk dilinin ilk sözlüğü olan Divanı Lügatit türk çeşitli Türk boylarından derlenmiş bir ağızlar sözlüğü karakterini taşımaktadır. Eser  yalnızca bir sözlük olmayıp Türkçenin 11. yüzyıldaki dil özelliklerini belirten, ses ve yapı yapı bilgisine ışık tutan bir gramer kitabı; Türk tarihine, coğrafyasına, mitolojisine folklor ve halk edebiyatına dair zengin zengin bilgiler ihtiva eden, aynı zamanda döneminin tıbbı ve tedavi usulleri hakkında bilgi veren ansiklopedik bir eser niteliği de taşımaktadır.

Divanü Lugati't Türk  toplum hayatının her sahasına ait çeşitli bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bakımdan eser içinde yer alan adetler, akrabalık, binicilik, aygıtlar, bağcılık, beslenme, coğrafya, spor, dokuma, eğlence, milli oyunlar, şiir ve dans gök bilimi gibi konular yönünden de incelenip değerlendirilmiştir.

Ayet: Ey iman edenler! Allahın ve Resulünün önüne geçmeyin.Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

(Hucurat; 49/ 1)      

Hadis: Savaşta Resulullah sav kadın ve çocukların öldürülmesini yasakladı. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER