HÜNER VE MARİFET SAHİPLERİNİN GÖNÜLLERİNİ ALMAK

HÜNER VE MARİFET SAHİPLERİNİN GÖNÜLLERİNİ ALMAK

Ey ülkeleri zapt etmek isteyen padişah! İki sınıf insanın gönüllerini al, onları hoş tut. Birisi askerler, ötekisi de hüner ve marifet sahibi bilgili insanlar...

Âlimler sanatkarlara ve askerlere iyi bakan hükümdarlar saltanatında başarı gösterir ve devleti iyi idare ederler.

İnsan olanlara mahsus iki meziyet vardır. Birisi kalem ve san'at, ötekisi de kılıç sahibi olmak. Bu iki meziyete sahip çıkamayanlara ve bu iki meziyete sahip olanları takdir etmeyen padişahlara öldükleri vakit kimse yazık oldu diye acımaz.

Çalgıcı gibilere bağlanma, onlar kadın gibidirler. Onlardan erlik gelmez.

Düşman savaş hazırlığı görürken senin çengilerle sakilere bayılman erkeklik değildir.

Devletlilere oyunla meşgul olmak da iyi değildir. Çünkü oyunla devletleri ellerinden gider.

HER HUSUSTA DÜŞMANDAN SAKINMAK:

Düşman sana harp açtığı zaman ondan ve muharebeden kork demiyorum; barış zamanı ondan daha çok kork diyorum.

Çünkü pek çok insanlar görülmüştür ki, gündüz sulh âyeti okur, fakat gece uykuda olanlara baskın yapar. Yatak kadınlara mahsustur. Er olanlar zırh giyer ve toprak üstünde yatarlar. Kılıç çalan yiğitler, kadınların yataklarında yattıkları gibi çadırlarında dahi çıplak yatamazlar.

Düşman gizlice hazırlanıp birden bire hücuma geçebileceği için senin de ondan gizli olarak hazırlanman gerek. İhtiyatlı hareket etmek, sakınmak, işini bilen adamlara mahsustur. Bu gibi bir ordu için ileri karakollar bir sur demektir.

DÜŞMANI AKIL YOLU İLE DEFETMEK:

Fenalık düşünen fakat bu düşündükleri fenalığı yapmaya güçleri yetmeyen iki düşmanın ortasında kendini emniyette bilme. Çünkü bunlar birleşirse o zaman kısa elleri uzun olur. Bunlardan birini hile ile oyala, ötekisinin anasını ağlat. Bir düşman mutlaka savaş istiyorsa onun kanını dök; aynı zamanda onun düşmanı ile de dost ol ki giydiği gömlek vücuduna zindan olsun. Düşmanın içinde anlaşmazlık çıkarsa, sen de kılıcını kınına koy. Kurtlar birbirlerine düştükleri vakit, koyun sürüleri rahat eder. Düşmanlar birbirleriyle uğraştıkları zaman sen de dostlarınla gönül rahatlığı içinde sohbet et.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER