HZ. ALİ EFENDİMİZİN DUASI

HZ. ALİ EFENDİMİZİN DUASI

Hz. Ali şöyle dua ederdi; Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, Hakkımda hayırlı olanlarıda gönlüme razı eyle...

Hazret-i Ali bu dua hakkında:

"Bu duaya sımsıkı sarılın. Çünkü o Arş-ı azamın hazinelerinden bir hazinedir." buyurdu.

Bu duaya, euzü besmele çekip, Allahü tealaya hamdü sena edildikten sonra Resulüne salat ü selam getirerek başlanmalıdır!

Babanın oğul yerine ve evladın da baba yerine cezalandırılamayacağı günde senden aman diliyorum. Ve doğrusu Allah'ın vaadi haktır. Zalimlere mazeretlerinin bir fayda sağlamayacağı, onların Allah'ın rahmetinden uzak ve kötü bir menzilde olacağı günde senden aman diliyorum.

Hiç kimsenin kimse üzerinde güç sahibi olamayacağı ve yetkinin yalnız Allah'a has olacağı günde senden aman diliyorum. İnsanın kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve evlatlarından kaçacağı ve herkesi meşgul edecek bir işle uğraştığı günde senden aman diliyorum.

"Suçlu o günün azabından-kurtulmak için-eşini ve kardeşini, kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini vermek ister. Hayır-hiç bir zaman bu imkanı bulamayacak! O cehennem ateşi-, alevlenen bir ateştir. Deriler kavurur, soyar." Bu günde senden aman diliyorum.

Mevlam, ey mevlam, Sen mevlasın ben ise bir kulum, kula mevladan başka kim merhamet eder?

"Allahumme inni eteveccehu ileyke binebiyyike nebiyyir-rahmeti ve ehli beytihi ellezine ehtertehum ala ilmin ale'l-alemin. Allahumme fezellil li suutiha ve huzunetiha vefkini şerraha fe inneke kafil muafi vel ğalibul gahirul gadiru."

Allah'ım! Peygamberin ve onun ilim olarak alemlere üstün kıldığın Ehlibeytini aracı kılarak sana yöneliyorum. Allah'ım! o zorlukları ve engelleri benim için kolaylaştır ve onun kötülüğünden beni koru. Hakikatte sen kulunu kifayet eden, belalardan rahatlığa götüren, herkese galip gelen, kötüleri kahreden ve her şeye güç yetirensin. Allah'ım! Sadece tertemiz bir kalple Allah'ın huzuruna çıkan hariç mal ve evlatların-insana hiç bir yararı olmadığı günde senden aman diliyorum. Zalimin-hasretle-ellerini ısıracağı ve "keşke ben Resulullah'a-itaat-yolunu-tutsaydım" diyeceği günde senden aman diliyorum. Günahkarların yüzlerinden tanınacağı, saçları ve ayaklarından tutulacağı günde senden aman diliyorum.

Mevlam, ey mevlam! Sen-varlığımın-sahibisin, ben ise sahip olunana sahip olandan başka kim merhamet eder?

"Allahümme inni es'elüke ya alimel hafiyye, ve ya men-iza-semau bi kudretihi mebniyye, ve ya men-il-erdu biizzetihi udhiyye, ve ya men-iş-şemsü vel-kameru bi nuri celalin müşrika ve mudiyye ve ya mukbilen ala külli nefsin mü'minetin zekiyye ve ya müsekkine ra'b-el-haifine ve ehl-et-takıyye, ya men havaicul-halki indehü makdıyye, ya men neca Yusüfe min rıkk-il-ubudiyye, ya men leyse lehü bevvabin yunadi vela sahibun yağşa ve la vezir yü'ti vela gayruhu rabbün yud'a ve la yezdadu ala kesretil-havaici illa keremen ve cüden ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve a'tini süali inneke ala külli şey'in kadir."

Hz. Ali'den (a.s) kötülükleri uzaklaştırmak ve sıkıntıları gidermek için dua:

Duanın başı ve sonu kabul olunca ortasının kabul olmaması düşünülemez.

"Hz. peygamber (s.a.v) şu duayı öğretti. Bana bir keder ve şiddetli bir sıkıntı geldiği zaman okumamı emretti;

"La ilahe illallahul-kerimul-azim. Subhanehu tebarekallahu rabbül-arşil-azim. Elhamdülillahi rabbil-alemin."

Kerem sahibi ve büyük Allah'tan başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Yüce Allah'ı tenzih ederim. Büyük Arşın rabbi olan Allah yüce ve çok bereket sahibidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER