HZ. PEYGAMBERİN BEDDUASI...

HZ. PEYGAMBERİN BEDDUASI...

Abdullah İbn. Mesud ra şöyle rivayet ediyor; 

''Hz. Peygamber sav Kabede namaz kılarken etrafında Kureyş'ten insanlar insanlarda vardı. Ukbe b. Ebi Muayt elinde deve işkembesi ile geldi ve o deve işkembesini Peygamber'in sav sırtında patlattı. Allah Resulü sav secdede ohalde iken Fatıma geldi ve bunu yapan kişiye beddua ederek Peygamberin sırtını temizledi. Hz. Peygamber, kalktı ve şöyle beddua etti;

''Allah'ım, Ebu Cehl b. Hişamı, Utbe b. Rabia'yı, Ümeyye bn. Halefi, Ukbe bn. Ebi Muayt, Sana havale ediyorum.''

Yemin olsun ki, Peygamberin sav beddua ettiği bu kişilerin tümünün Bedirde öldüğünü gördüm.'' Ebu Hureyre Peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: '' Bir erkek hanımını yatağına çağırdığında  hanımı gelmez ve kocasıda ona kızgın olarak sabahlarsa melekler o kadına  sabaha kadar lanet ederler.'' 

Ebu Hureyre ra Hz. Peygamberin sav şöyle buyurduğunu rivayet ediyor; '' Allah o hırsıza lanet etsin ki, bir yumurta veye bir ip çalındığından dolayı elinin kesilmesine sebebiyet vermiştir''.

Ebu Hureyre ra Peygamberimizden sav şöyle rivayet etmiştir: '' Kulların sabahladığı her gün iki melek yeryüzüne iner ve onlardan birisi;

''Allah'ım, yoksullara malını infak eden kulunun malını artır diye dua eder. Diğeride; '' Allah'ım cimrilik yapanın malını telef et, der.''

Peygamberimiz sav Hayvanlara işkence yapanlara acı çektirenlere lanet etmiştir.''

Müminlerin annesi Hz. Aişe ra Peygamberimizin hastalığında şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: '' Allah, Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin.peygamberlerinin kabrini mescit edindiler. Eğer bu endişe olmasaydı kabri açıkta bulundurulacaktır. Ama o da kabrinin mescid edilmesinden korktu.

İbn. Abbas ra Peygamberin sav şöyle buyurduğunu rivayet etti: '' Kadınlara benzemeye çalışan çalışan erkeklere de erkeklere benzemeye çalışan kadınlara da Allah lanet etsin''

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER