İÇ YA EBA HÜREYRE

Yahya İbn. Muaz ra der ki; ''Eğer açlık çarşıda satılır bir şey olsaydı ahiret talibine gereken şey, çarşıda açlıktan başka bir şey satın almamak olurdu. Hikmet nuru açlıkla elde edilir

İÇ YA EBA HÜREYRE

Yahya İbn. Muaz ra der ki; ''Eğer açlık çarşıda satılır bir şey olsaydı ahiret talibine gereken şey, çarşıda açlıktan başka bir şey satın almamak olurdu.

Hikmet nuru açlıkla elde edilir.

Tokluk insanı Allah'tan uzaklaştırır. Miskinleri, fakirleri, sevmek ve onlara yardım etmek insanı Allah'a yaklaştırır.

Tok bulunmayınız. yoksa kalbinizdeki marifet nuru söner. (Riyadün Nasihin).

İbn. Ömerden rivayet olunduğuna göre Resulullah sav şöyle buyurdular; ''Muhakkak ki bir bağırsakla yer, kafir veya münafık ise, hangisini dedi bilmiyorum yedi bağırsakla yer. (Buhari)

Ebu Hureyreden rivayet olunduğuna göre bir adam her vakit çok yerdi. Müslüman oldu ve az yemeye başladı. Bu hal, Resulullah sav arz olundu.
Resulullah sav muhakkak ki mümin bir bağırsağı doyuncaya kadar yer, kafir ise, yedi bağırsağı doyuncaya kadar yer, buyurdular. (Buhari)

Aişe ra dan rivayet olunduğuna göre şöyle demiştir: ''Muhammed as mın ailesi Medineye geldiklerinden beri üç gün üst üste buğday ekmeğiyle doymamışlardır. Resulullah sav bu haliyle vefat ettiler. (Buhari)

Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Resulü Ekrem sav Al-i Muhammed sav vefatlarına kadar herhangi bir yemekle üç gün üst üste doymamışlardı.

Ebu Hureyrenin anlatığına göre;  Bir gün son derce acıkmıştım. Yolda Ömer ibn. Hattaba kavuştum. Ali İmran suresinden bir ayeti  okuyarak istifade etmekliğimi rica ettim, maksadım karnımı doyurmak. Fakat Ömer anlamadı. Yanından ayrıldım, uzak gitmeden şiddetli yüz üstü yere düştüm.

Bu baygınlık sırasında Resulullah sav başucuma geldi Bana; ''Ya Eba Hureyre diye seslendi. Ben de; Buyur ya Resulallah lebbeyk dedim.

Elimi tuttu, beni yerden kaldırdı. Halimi anladı ve beni evine götürdü. Hemen büyük bir bardak süt içmemi emir buyurdu.

Bir bardak daha içtim. Tekrar iç ya Eba hureyre buyurdu.

Bir bardak daha içtim.Sonra bir daha süt emretti, ben de tekrar içtim. Artık karnımın vaziyeti düzeldi ve rahatladım.

Bir müddet sonra Ömer Ömer ra na kavuştum. Başımdan geçen vakıayı anlatarak: Ya Ömer, Cenabı Allah benim karnımı doyurmaya senden daha layık Resulü Ekremi memur etti. Vallahi ben senden bir ayet okumasını rica etmiştim, halbuki ben o ayeti daha düzgün okurdum, dedim.

Bunun üzerine Ömer ra vallahi ya Eba Hureyre  Seni evime koyup doyurmak benim için kızıl develer misali kıymetli dünyalığa malik olmaktan
daha sevimlidir, dedi. Hz. Ömer, onu doyuracak hanesinde bulunmadığına işaret etmişti. (Mahmud Sami Ramazanoğlu ks)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER