İSAR; BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK...

İSAR; BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK...

Ensarın örnek kişiliğinden söz edilen Haşr suresi 9. ayette; ''ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler'', buyrulmuştur.
İslam alimleri bu ayetten, cömertlik erdeminin özel bir türü olarak, ''Başkasını kendisine tercih etme'' anlamındaki isar teriminin vurguladığını ifade etmişlerdir.
Hz. Peygamberin sav; Sizden biriniz, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz'' (Buhari) buyurarak isar terimine vurgu yapmaktadır. Ayetteki; şuhhu/ nefsih/ nefsin bencilliğinden korunma'' ifadesi de dikkat çekicidir.
Birçok müfessir bu tamlamayı ''cimriliğin ileri derecesi  ''veya'' cimri olmanın yanı sıra başkalarının elindeki imkanları da kıskanma '' olarak açıklamıştır. 
Bu itibarla ayetin bu kısmı ''kim cimrilik duygusundan korunursa'' şeklinde de anlaşılabilir. Elde edilen maddi imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmalıyız. Hiç şüphesiz darda olan mümin kardeşine kucak açmak ve destek olmak olgun müminin güzelliğindendir.

BİR AYET:

Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur.
Senin Rabbin asla haksızlık etmez. (Fussilet; 41/ 46)

BİR HADİS: 

Amel etmeksizin dua eden kişi, kirişi bulunmayan okla atış yapan kişi gibidir.(İbn. Ebi Şeybe)

İSRAF ETMEKTEN KAÇINALIM; Ramazan ayı sebebiyle fırıncıların, halka hizmet babından nefis Ramazan pideleri çıkarmaktadır.

Halkımız yiyeceği kadar değil de daha fazla pide almaktadır. Her sene olduğu gibi o taze pideleri, ertesi gün götürüyor çöp konteynerlerinin yanına, park kenarlarına asmaktalar. Cenabı Allah israfı haram kılmıştır. ''Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Çünkü Allah, israf edenleri asla sevmez.'' diye buyuruyor.

Dünyada birçok ülke, açlık çekerken, elimizdeki nimetin kadrini bilmeliyiz. Yüce Peygamberimiz sav şöyle buyurmaktadır: EKMEĞİ KÜSTÜRMEYİN. ÇÜNKÜ EKMEK KÜSTÜĞÜ ÜLKEYE TEKRAR GELMEK İSTEMEZ.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER