İSLAM'DA TEMEL İNSAN HAKLARI

İSLAM'DA TEMEL İNSAN HAKLARI

İslam dini, insanın  temel haklarını güvence altına alacak düzenlemeler yapmıştır.

Öncelikle herkes yaşama hakkına, maddi ve manevi hayatı bakımından da kişi dokunulmazlığı hakkına sahiptir.

Bir insanı kasten öldürmek, en büyük suç ve günahlardandır ve bu suç karşılık ölüm cezası verilmiştir. Kişilerin şeref ve haysiyet işlerine yönelik 
tecavüzlere ağır cezalar verilmiştir.

Din ve vicdan hürriyeti koruma altına alınmış: iman etmek vedileyenin de uhrevi souçlarına katlanıp küfrü tercih edebileceği söylenmiştir.
Herkes kendi seçtiği dinin gereklerini rahatça yapabilir, çocuklarını buna göre eğitebilir, kamu düzenini ilgilendiren konular dışında inancına göre
yargılanabilir.

Ayrıca bireylere mülkiyet ve sosyal güvenlik hakları tanınmış, gayrimüslimler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlara, hatta vatandaş statüsünde
sayılmayan yabancılara bile devlet bütçesinden kaynak ayrılmıştır.

İslamda insan hakları, insanların bir bağışı değil, yaratıcının lütfudur...
*

Ayet: Vaktiyle sizden, birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize,birbirinizi yurtlarından çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık..(Bakara; 2/ 84)

HADİSİ KUDSİ: '' Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: '' Allah Azze Ve Celle şöyle buyurdu: Kulumun yapmış olduğu ibadet ve kulluğun
bana en sevimlisi, benim için nasihat etmesidir.(Ahmed İbn. Hanbel)

Efendimiz sav şöyle buyurdu: Size, kalbinizdeki kin ve vesveseleri giderecek şeyi haber vereyim mi? O şey her aydan üç gün oruç tutmaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER