KABİR AZABI NEDİR?

KABİR AZABI NEDİR?

Ulema kabir azabının olup olmadığı konusunda ihtilafa düşmüş ve ikiye ayrılmıştır. Bazı alimler kabir azabının olmadığını savunurken, birçok müfessir ve İslam alimi, kabir azabının olduğunu ayet ve hadislerle ispat etmiştir.

Kabir Azabı Nedir?

Kabir Azabı insanın dünya hayatında işlediği büyük günahlara karşılık berzah aleminde çektiği acı ve sıkıntıdır. Kabir azabının nasıl olacağı şeklinde de muhtelif görüşler öne sürülmüştür. Bazı düşünürler, sadece ruhsal acı çekileceğini savunurken, bazıları ise hem fiziksel hem de ruhsal sıkıntı duyulacağını belirtmiştir.

Kabir Azabı Çeşitleri

1- Cehennemin gösterilmesi:

Birçok kaynakta berzah aleminde bekleyen ruha gideceği cehennemin gösterileceği yazılıdır. Bu kıyamet gününe kadar sürekli olarak tekrar edeceği için en şiddetli azaplardan biri olarak nitelendirilir.
2- Kabrin sıkması / boğması:

Kabir sıkması sadece kafirlerde değil Müslümanlara da sirayet edecek bir azap türüdür. Ancak azabın şiddeti Müslümanla ile fasıklar için farklı olacaktır.

3- Kabirden dışarı atılmak:

Allah'a ortak koşanları ve din gününü yalanlayan müşriklerden bazılarını toprak kabul etmez. Bu kişiler tekrar gömülse dahi mezar onu kabul etmez. Birçok alime göre bu da bir tür kabir azabıdır.

Kabir Azabı ile İlgili Ayetler Nelerdir?

Kuran'ı Kerim'de direkt olarak ''kabir azabı'' ifadesi geçmez. Buna karşı bazı ayetlerde münafıkların ve kafirlerin cehennemden önce de azap çekeceğini yazılıdır.

Örneğin:

1- Secde Suresi / 21

Arapça Okunuşu:

Ve le nüziykanehüm minel azabil edna dunel azabil ekberi leallehüm yarciun.

Türkçe Meali:

And olsun ki, biz o inkarcılara, cehennem azabından önce daha yakın / daha küçük olan bir azabı da tattıracağız.

2- Nahl Suresi / 88

Arapça Okunuşu:

Zidnahüm azaben fevkel azab

Türkçe Meali:

Onlar için azap üstüne azap arttırdık.

Kabir Azabı ile İlgili Sahih Hadisler

1- Kabir azabı çekenlerin sesini hayvanlar ve melekler işitir fakat insanlar işitemez.

2- Kabir azabı haktır.

3- Kabir azabından alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınırım.

4- Kabirde azaba uğrayan kişilere cehennemdeki yerleri gösterilecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER