KABİR YA CENNET BAHÇELERİNDEN BİRİ VEYA ATEŞTEN BİR ÇUKURDUR

KABİR YA CENNET BAHÇELERİNDEN BİRİ VEYA ATEŞTEN BİR ÇUKURDUR

Resulü  Ekrem sav bir defasında kabir halinden ve kabir suallerinden bahsetmişti.

Ömer İbn. Hattap ra, kabir hayatının mahiyetini iyice anlamak için, ''aklımız başımıza iade olunacak mı? '' diye sordu. 

Resulullah sav de ''Evet bugünkü şeklinizde akıl ve şuurunuz iade olunacaktır.'' buyurdular. Peygamber sav: ''MUHAKKAK KABİR, YA CENNET BAHÇELERİNDEN BİR BAHÇE, YA CEHENNEM 
ÇUKURLARINDAN BİR ÇUKURDUR'' buyurdular.

Bazı alimlerin beyanına göre said ahiret saadetine eren kimselerin ruhları, cennette olmakla beraber, kabirlerine olan alakaları kesilmez. Bu alaka, bilhassa cuma gecesi ve gündüzü ile cumartesi gecesi, gün doğuncaya kadar pek canlı surette vuku bulur. Said kimselerin ruhları, dünyadaki dirilerin işledikleri işlerden de haberdar olurlar. Said olan bir zat, vefat ettiğinde, daha önce daha önce vefat etmiş olanlar ona, dünyadaki dostlarının halini falan ne yapıyor? diye birer birer sorarlar. Eğer yen, gelen ruh, sorulan kimse hakkında hayırlı bir haber verirse, soran ruh:

''Ya Rab!  Bu dostumuzu hayrında daim ve sabit kıl diye dua eder. Eğer hayırdan başka bir cevap verirse buna da: '' Ya Rab! onu hayra yönelt, hayra çevir diye dua ederler''.

Eğer yeni gelen ruh: '' O dostunuz bir zaman evvel ölmüştü. Sizin yanınıza gelmedimi? diye cevap verirse bu defada; İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun'' derler ve ''yazık bizim yolumuzdan başka bir yol tutmuş cehennemliklerden olmuş'' diye acırlar.

Bazı alimler de  ''Said kimselerin ruhları, kabirlerine olan bu alakaları sırasında kendilerine selam veren kimsenin selamını işitirler.Kendilerine izin verilirse selamına mukabele de  ederler'' demişlerdir.

***

HADİS: Resulullah sav efendimiz şöyle buyurdular: '' Kabirdeki ölü, suda boğulmak üzere iken yardım isteyen gibidir. Babasından, anasından kardeşinden kendisine gelecek duayı bekler.

Dualar kendilerine ulaşınca dünyanın ve içindekilerin kendisinin olmasından daha çok sevinir.'' (Beyhakı)

AYET: Size sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen size düşkün , iman edenlerle şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir''.(Tevbe: 128)

HADİS: Gıybet etmekten sakın. Çünkü gıybet, cehennem köpeklerinin katığıdır. (Hz. Hüseyin as.)

İster ciddi ister şaka olsun büyük küçük yalan söylemekten kaçın''. (Hz. Zeynelabidin (as).

İnsanın dostu şunlardır: Uyumlu hanım, iyi evlat ve halis arkadaş. Hz. Caferi Sadık as.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER