MÜSLÜMAN KADIN GAYRİMÜSLİM BİR ERKEKLE EVLENEBİLİR Mİ?....

MÜSLÜMAN KADIN GAYRİMÜSLİM BİR ERKEKLE EVLENEBİLİR Mİ?....

Müslüman bir kadının müşrik ve dinsiz erkeklerle  evlenemeyeceği Kur'anı Kerimde açık bir şekilde vurgulanmıştır.

İman etmedikleri sadece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle ondan daha hayırlıdır. (Bakara; 2/ 221)

Müslüman kadınların Ehli Kitap erkeklerle evlenmesi konusunda ise, İslam alimleri, Mekkeden Medineye hicret edip gelen kadınlar hakkında nazil olan Mümtehine suresinin 10, ayetinden Müslüman bir kadının, gayri müslim erkeklerle evlenemeyeceğini ifade etmişlerdir. (Ahkam Ül-Kur'an)

Günümüze kadar İslam bilginleri arasında Müslüman kadınların gayrimüslim erkeklerle evlenemeyecekleri konusun da herhangi bir görüş ayrılıği olmamış, aksine bu konuda icma olmuşlardır.

DİN FARKI: Kur'anı Kerimde, Müslümanların gayrimüslimlerle evlenmelerinelerine bazı sınırlamalar getirmiştir. Müslüman bir kadın veya erkeğin müşriklerle  evlenemeyeceği açıkça vurgulanmıştır.

Bununla birlikte Ehli kitap olarak sayılan Hristiyan ve Yahudilerle evlenme konusunda ise, erkek ile kadın ayrı olarak değerlendirilmiştir. Maide suresinin 5. ayetiyle, ''Mümin kadınlardan iffetli olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da  mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak  üzere helaldir" buyrularak Müslüman bir erkeğin Ehli kitaptan bir kadınla evliliğine izin verilmiştir.

Erkeğin Ehli kitap bir kadınla evliliğine izin verilip kadının kadının yasaklanması neslin emniyeti açısından izah edilmektedir.

Çocuk babası nesebi üzerine değerlendirilmekte ve yetiştirme sorumluluğu babaya verilmektedir. Hal böyleyken aile huzuru ve toplumsal uyum açısından eş seçiminde dini denkliği inceleyerek  Müslüman kadın ve erkeklerin birbirlerini tercih etmelerinin daha uygun olacağı da açıkça dile getirilmiştir.

Hadis: Enes b. Malik ra naklettiğine göre Peygamber sav Mugire b. Şubeye evlenmek istediği kadını görmesini söylemiş, ve ''Çünkü bu uyum sağlamanız ve evliliğin devamı açısından daha uygundur'' buyurmuştur.

Hz. Aişe Peygamber sav efendimizden şöyle nakletmiştir: ''En bereketli nikah, külfeti en az olanıdır'' (İbn. Hanbel)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER