NİMETLERİN ASIL SAHİBİNİ BİLMEMEK...

NİMETLERİN ASIL SAHİBİNİ BİLMEMEK...

Nefsin bir başka kusuru, şükür makamında olması gerektiği halde sabır makamın da olduğunu zannetmesidir.

Tedavis; ''Bütün hallerde Allah Tealanın nimetlerini fark etmesidir. Ebu Osman rahimehullah şöyle demiştir: 

''Bütün mahlukat Hak Teala katında şükür makamındadır. Ancak onlar kendilerini sabır makamında zannediyorlar.''

Ruhsatlara yönelmek: 

''Nefsin diğer bir kusuru, içerisinde şüphe bulunan ruhsatlarla amel etmektir.''

Tedavisi: '' Öncelikle şüpheli şeylerden kaçınmaktır.  Zira şüpheli şeyler haram işlemeye götürür. Sen Hz. Peygamber sav şu hadisi şerifini bilmiyormusun?

''Şüphesiz helal bellidir, haram da bellidir. Ancak aralarında bir takım şüpheli şeyler haram işlemeye götürür. Her kim bu şüpheli şeylerden korunursa dinini ve ırzını kurtarmış, selamette kalmış olur. Her kimde bu şüpheli şeyleri yaparsa korunan bir yerin etrafında hayvan otlatan çobanın hayvanlarını oraya kaçırma ihtimali olduğu gibi harama düşer. 

Haberiniz olsun, Her hükümdarın bir korusu vardır. Dikkat edin! Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir.'' (Buhari)

Küçük günahları önemsememek: '' Nefsin başka bir kusuru, küçük bir hata veya günah işlediğinde  görmezlikten gelmesi ve buna göz yumması dır.

Tedavisi: '' Nefsin alışkanlık haline getirmemesi için küçük günahlardan acilen vazgeçip tövbe ederek bunları telafi etmektir. Nitekim Ebu Osmam rahimehullah şöyle demiştir:

''Müritlerin genelinin bozulmalarının başlarına gelen belanın sebebi, küçük hata ve  günah lara göz yummak ve bunları gecikmeden  tövbe ile tedavi etmeyi terk etmektir. Bu durumda nefs bu hatalara alışır. Böylelikle onu derecesinden düşürür..''

Kerametlere aldanmak: '' Nefsin diğer bir kusuru kerametlere aldanmaktır:

Tedavisi: '' Keramet olarak bilinenlerin çoğunun aldanma ve istidraç olduğunu bilmesidir. Allah Teala Kur'anı Kerimde şöyle buyurmaktadır: '' Onları hiç bilemeyecekleri yerden, farkına varamayacak ları  şekilde yavaş yavaş helake yaklaştırırız.'' (Arafİ 182)

Bazı selefi salihin alimleri şöyle demiştir: '' Evliyanın aldandığı en ince meseleler kerametler ve maneviyattır.''

(Bazı veli kulların kerametleri ve manevi halleri Allah'ın lütfu değil de kendilerinden bilmeleri, gurura kapılması gibi sebeplerle aldandıkları nakledilmiştir.''

DEVAM EDECEK...

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER