ORUCU BOZAN ŞEYLER

ORUCU BOZAN ŞEYLER

Orucun temel unsuru, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek, içmek  ve yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyf veren tütün kökenli  dumanlı maddeler oruç yasakları kapsamına maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan  tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer.

Her ne sebeple olursa olsun ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber sav ''Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer içerse orucunu tamamlasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir. (Buhari) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir.

Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra mideye bir şey inerse, orucu bozulur.

SADAKA TAŞLARI

İslam, sosyal adaleti sağlamak amacıyla sadaka ibadetini teşvik etmiş ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı Müslümanlardan istemiştir. 

''Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel! Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir bir kısım günahlarınızı düşürür. Allah yaptıklarınızdan haberdardır''. ( Bakara; 2/ 271)  ayeti kerimesi ise bu işin nasıl yapılacağına dair zarafeti bizlere öğretmektedir. Kur'an ve sünnetin teşviki  ile sadaka kültürü Müslümanların ayrılmaz bir parçası olmuş ve değişik usullerle bu ibadet yerine getirilmiştir.

Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin hakimiyeti alanlarında yoksulların incinmeden ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla sadaka taşı kültürü yaygınlık kazanmıştır. İnsanların yoğun olarak bulundukları  cami, medrese imarethane  ve bu yapıların  bahçelerine çeşme yanlarına merkezi alanlara sütun şeklinde dikilen, üst kısmında madeni para koymaya elverişli oyuk bulunan mermer vb dayanıklı taşlardan sadaka taşları konulmuştur.

HADİS: Helal şeyler belli, haram şeyler bellidir. Bunlar arasında, insanlardan bir çoğunun helalmı, haram mı  olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Kim onlardan sakınırsa  dinini ve ırzını korumuş olur; kim de sakınmazsa gitgide harama dalar.'' (Buhari)

Münafık kimseyle dilinle anlaş ve geçin. Sadece mümini  kalbinle sev. Bir yahudi bile seninle oturursa ona karşı iyi davran (İmam Muhammed Bakır as)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER