SADİ ŞİRAZİDEN HİKAYE (GÜLİSTAN)

SADİ ŞİRAZİDEN HİKAYE (GÜLİSTAN)

Behram Gür adındaki Sasaniyan hükümdarı bir gün ata binip kırda dolaşırken, at onu atıp yere düşürdü. At onu yere vurunca Behram ne güzel demiş: '' Sürüden bana öyle bir at getirin ki, hırçınlaştığı vakit onu idare etmek, dizginleyebilmek mümkün olsun''.

Oğlum! Dicle nehrine bend yapmak istiyorsan, suyu azaldığı vakit yap. Çünkü taştığı vakit yapamazsın. Habis kurt tuzağa düşer düşmez onu öldür. 

Aksi takdirde koyunlardan ümidini kes.

Nasıl ki  melun şeytan secde etmez , kötü kimseden de  iyilik beklenmez. Fenalık düşünen, kötü niyet sahibi insana rütbe, makam ve fırsat verme.

Düşmanın kuyuda, devin ise şişede olması daha iyidir. Yılanın başı, senin taşının altına gelmişken ez. Canım efendim sonra sopa ile vurur öldürürüm diyerek ihmal etme. Katip işi hainliğe döktü mü, onun elini kılıç ile kalem yap, yani elini kes.

Memleketi idareye memur ettiğin kimse fena kanun çıkaracak ve koyacak olursa demek ki, onun maksadı bu dünyada seni mahvetmek, ahirette de 

seni ateşe atmaktır. Bu bakımdan akıllıdır diye onu iş başında tutma. Çünkü hakikatte uğursuzun biridir o.....

Sadinin sözleri memleketin ve milletin yararına olduğu için iyi kimseler onun sözlerini tutarlar.

MÜSTEHAK VE LAYIK OLAN KİMSEYE İYİLİKTE BULUNMAK HİKAYESİYLE BİR KARI KOCA HİKAYESİ

Bir adam, evinin tavan arasında yuva yapan eşek arılarından endişeye kapılarak onların yuvalarını dağıtmak istedi.

Karısı ona: '' Yahu! O zavallı Lardan ne istiyorsun?  Ne diye yurtlarını darmadağın etmek istiyorsun? diye çıkıştı. Adam işine gittiği bir gün arılar karısının üzerine hücum ederek onu soktular.

Kafasız kadın dört bir tarafa koşuyor, kapıya gidiyor, dama çıkıyor ve sokağa fırlayarak ölüyorum diye bağırıp çağırıyor duruyordu. Adam eve gelip de durumu görünce  karısına dedi ki, '' Kimseye surat asma. Kabahat kendinin. Zavallı hayvancağızları öldürme diyen sen değilmiydin?

Kötülere iyilik edilirse kötülük artar. Birisi, halkı incitmeyi kafasına koymuşsa  derhal keskin bir kılıçla o başı gövdesinden ayrı.

Köpek nedir, kim oluyor da onun önüne sofra kuruyorsun? Söyle de onun önüne bir parça kemik atsınlar. Onun layığı budur.

İhtiyar köylü ne güzel  söylemiştir:

''Çifteli hayvanın yükü ağır olmalı''.

Bekçi kibarlık gösterirse hırsız korkusundan geceleri kimse rahat uyuyamaz. Bir binanın temeli sağlam olmazsa üstüne kat çıkma; çıkarsan yıkılmasından kork. Kediyi okşarsan güvercinleri paralar. Kurdu beslersen Yusufu paralar.

Herkes sana layık değildir. Kimine para ihsanında bulunursun kimine de  kulağını çekip bükersin.(Gülistan).

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER