SELAMIN ADABI...

SELAMIN ADABI...

Ebu Ümame ra Suday bn. Aclan el-Bahili ra Resulullah'ın şöyle dediğini duyurdu;

'' İnsanların Allah'a en yakın olanı selam vermeye ilk önce başlayandır. (Ebu Davud)

Ebu Hureyre ra dan, namazını adabıyla kılmayan kimseyle alakalı hadiste şöyle rivayet etmiştir; '' Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Resulullah sav in

yanına varıp O'na selam verdi. Peygamber as selamı aldı ve şöyle buyurdu; Dön ve tekrar namaz kıl; çünkü sen namaz kılmadın! Adam hemen döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra geldi ve Peygamber sav 'e  selam verdi. Nihayet bu durumu üç defa tekrar etti.(Buhari ve Müslim)

Evine girdiğinde selam vermenin müstehaklığı:

Enes ra Resulullah sav in kendisine şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir; Ey oğulcağızım!  Ehlinin yanına girdiğin zaman selam ver ki, senin ve ailenin üzerine bereket olsun. (Tirmizi)

Çocuklara da selam verilir;

Hz. Enes ra dan rivayet edilmiştir; Enes, çocukların yanına uğradı. Onlara selam verdi ve dedi ki, Resulullah sav böyle yapıyordu.(Buhari ve Müslim)

Erkeğin mahremine veya fitneden uzak kadınlara selam vermesi:

Sehl İbn. Sad şöyle rivayet etmiştir; Aramızda bir kadın başka bir rivayette; ihtiyar bir kadın bulunuyordu. Pazı köklerini toplar, çömleğe koyup pişirir brazda arpa öğütürdü. Biz cumayı kılıp döndüğümüz zaman kendisine selam verdik, o da hazırladığı yemeklerden bize takdim ederdi: (Buhari)

Ümmü Hani Fajita b. Ebu Talip ra şöyle rivayet etmiştir: Mekkenin fethi günü Resulullah sav e geldim. Peygamber as yıkanıyor, Fatıma da onu bir elbise ile örtüyordu. Ben kendisine selam verdim..(Müslim)

Kafirlere selam vermenin haram oluşu:

Ebu Hureyre ra Resulullah sav den rivayet etmiştir. Yahudi ve Hıristiyanlara selam vermeye ilk önce siz başlamayınız. Yolda olanlardan biri ile karşılaştığınızda, yolun kenarından yürümeleri için onları sıkıştırınız. (Müslim)

Ebu Hureyre ra şöyle rivayet etmiştir: Sizden biriniz bir meclise vardığı zaman selam versin. Oradan ayrılmayı arzuladığı zaman da selam versin. İlk önce verilen selam, sonrakinden daha üstün değildir. Ebu Davud)

İzin istemenin adabı;  Ebu Musa el- eşari Peygamber sav den şöyle rivayet etmiştir; İzin istemek üç defadır. Eğer sana izin versin. Oradan ayrılmayı arzuladığı zaman da selam versin. İlk önce verilen selam, sonrakinden daha üstün değildir.(Ebu Davud)

Ebu Musa Eşariden rivayet edilmiştir; İzin istemek üç defadır. Eğer sana izin verirsem gidersin ama izin verilmezse hemen dönersin. (Buhari ve Müslim)

Kilde İbn. Hanbel şöyle rivayet etmiştir:

Ben, Resulullah sav e gitmiş ve ve selam vermeden huzuruna girmiştim. Bunun üzerine Resulullah sav şöyle buyurdu; Dön ve; Esselamü aleyküm gireyimmi ? de.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER