ŞEYH SADİ ŞİRAZİZİDEN HİKAYE..GÜLİSTAN...

ŞEYH SADİ ŞİRAZİZİDEN HİKAYE..GÜLİSTAN...

Zengin fakat aynı zamanda  hasis bir adamın çocuğu hastalandı. Onun iyiliğini isteyenler dediler ki:

''Ya bir hatim indir, yahutta bir kur Hak şifalar ihsan buyursun''.

Adam biraz düşündükten sonra dedi ki: '' Mushaf burada hazırdır. Hemen hatim indirilebilir. Kurban kesmek işine gelince, sürü uzaktadır''.

Bir Arif bu sözü işitti ve dedi ki: '' Hatim indirme işi bir dil işidir. Dilden çıkacaktır. Kurban parası olan altın ise, camın ortasından çıkar''.

MESNEVİ:

Yalnız ibadet neye yarar? İbadetin yanında kerem ve ihsan da lazımdır. Allah yolunda bir altın verenleri lazım gelse çamura batmış eşek gibi acizleştiriyorlar. Ama fatiha okumaya gelince, yüz defa okurlar''.

HİKAYE: İhtiyar bir adama dediler ki, '' neden evlenmedin?'' Adam şu cevabı verdi: '' Kocakarı ile yaşamak istemem.'' 

Peki! öyleyse nasıl olsa paran var; genç bir kadınla evlen'' deyince, o da demiş ki, '' Ben yaşlı olduğum halde yaşlı kadınları istemiyorum. Nasıl  olur da genç bir kadın, benim gibi yaşlıyı sever?...

Bir mevki ve makam sahibi olup emretmeye alışmış bir kimsenin emir ve hakimiyet altına girmesi zor ve sıkıntılıdır, böyle bir kimse düştüğü zaman zahmet çeker. Nazlı büyüyen insanın halkın cefasına katlanılması çok güç olur.  

KITA: Bir zaman Şam'da Bir ihtilal oldu. Herkes bir tarafa kaçtı. Akıllı ve bilgili köylü çocukları şehre gelip padişaha vezir oldular.Şehirdeki akılsız vezir çocukları ise, dilenmek için köye gittiler. 

BEYT: Baba mirası istiyorsan, babanın ilmine varis ol. Çünkü onun mirası olarak bıraktığı mal on günde harcanabilir.

KITA: Küçükken terbiye görmeyen, büyüdüğünde hiç terbiye edilmez. Ve iflah olmaz. Bir yaş çubuğu istediğin gibi bükebilirsin. Fakat, kuru çubuğu doğrultmak için ateşe tutmak lazım.

Taze ve yaş çubuk çabuk doğrulur ama, kuru odunu doğrultmak için boşuna uğraşırlar.

NESİR: Hükümdar, üstadın bu hakimane tedbiri ve akıllıca sözlerini pek beğendi. O'na hil'at hediye edip ihsanda bulundu; rütbesini yükseltti.

Aklını başına topla. Edep dairesince hareket et. Sefahati bırak. Elindeki nimet elinden çıkarsa sıkıntı çekersin. sonra pişman olursun.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER