TALHA İBN. UBEYDULLAH RA...

TALHA İBN. UBEYDULLAH RA...

600 yılında doğmuş olan Hz. Talha, İslamdan önce Mekkenin önemli tüccarlarından sayılmıştır.

Ticaret için bulunduğu Busrada karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammedin sav peygamberliğini öğrenince hemen Mekke'ye dönmüş ve Hz. Ebu Bekir vasıtasıyla İslamiyeti kabul edip, ilk müslümanlar arasında yer almıştır.

Vahiy katipliği de yapan Hz. Talha Cennetle müjdelenen on sahabiden biridir. Uhud savaşından itibaren bütün savaşlarda yer aldı. 

Kahramanca savaştığı Uhud savaşında Resulullahı  korurken bir çok yerinden yaralanmış, ve eli çolak kalmıştır.

O gün üzerinde iki zırh bulunduğu için Uhud kayalığına çıkmakta zorlanan Resulü Ekrem sav Hz. Talhanın ra sırtına basarak oraya çıkmış, bu sebeple de ''Talhaya Cennet vacip Oldu'' (Tirmizi) buyurmuştur.

İyi bir hatip olan, zenginliği ve cömertliği ile tanınan Hz. Talhanın Hz. Peygamber sav tarafından '' Hayr, feyz, cud'' sıfatlarıyla anıldığı rivayet edilmiştir.

Ayet; Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir; O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. (Feth; 48/ 7)

Hadis; Allah'ım! Senden, nimetlerinin tastamam olmasını diliyorum. (Amed İbn. Hanbel)

Rabbim! Günahlarımı bağışla ve bana rahmetinin kapılarını aç. (Tirmizi)

Resulullah sav şu yedi şeyi emretti; Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa ve mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek. (Buhari)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER