VAHİY MELEĞİ

VAHİY MELEĞİ

Cebrail, Hazreti Peygambere ilahi emirleri bildiren vahiy meleğidir ve dört büyük melekten biridir.

Yaygın olarak Cebrail ismiyle tanınan vahiy meleği, Kur'an'ı Kerimde Cibral ismiyle geçmekle birlikte Ruhul- Kudüs, Ruhul-Emin, Ruh ve Resul şeklinde beş değişik isimle ifade edilir.

Kur'an'ı  Kerimde de bu isimlerinin manaları şu şekildedir; '' Karşısında durulmayacak üstün güce ve zaruri bilgilere sahip olduğu için Cibril; saygı duyulması gereken üstün bir mevkide bulunduğu veya dini hayatın gerçekleşmesinde önemli rol oynadığı için; Ruh; İlahi buyrukları tahrif etmeden  Hz. Peygambere ulaştırdığı için Ruhul-Emin; diye nitelendirilir.

İlgili ayetlerde bildiğine göre  Cebrail karşı konulamayan müthiş bir güce, üstün bir akla ve kesin bilgilere sahiptir; '' arşın sahibi'' nezdinde çok itibarlıdır ve meleklerin kendisine mutlaka itaat ettiği şerefli bir elçidir.

ÜLÜLAZM PEYGAMBERLER

Yüce Allah, Kur'an'ı Kerimde müminlerin peygamberler arasında fark gözetmediklerini bildirerek, gönderiliş sebepleri ve getirdikleri ilahi bildiri açısından peygamberlerin aynı noktada bulunduğuna işaret edilmiştir. Diğer taraftan Allah,''O, peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece, derece yükseltmiştir.

(Bakara; 2/ 253). ve '' o halde Resulüm  sende ülül-azam peygamberin sabretmesi gibi sabret ayetleriyle bazı peygamberleri bazısına üstün kıldık ifade buyurmuştur. (Ahkaf; 46/35)

Peygamberlerden bazıları ülülazm yani yüksek azim ve sebat sahibi olarak nitelendirilmiştir.

İslam alimleri ulül azm  peygamberlerin Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed olduğunu söylemişlerdir. Bu peygamberler, şeriatlarını tebliğ ederken diğer peygamberlere göre daha fazla sıkıntıya toplanmışlardır. 

AYET: Andolsun ki vaktiyle Lokmana şu hikmeti vermiştik: ''Allah'a şükret, O,na şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiç bir şeye ihtiyacı yoktur.

O her türlü övgüye layıktır. (Lokman; 31/ 12)

HADİS: İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Sadaka'i Cariye, faydası kesintisiz sürüp giden sadaka, kendisinden  faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. (Müslim)

Allahım! faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten sana sığınırım. (Müslim)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER