KÜNYE

KURUCUSU:
ZEKİ SARAÇOĞLU


İleri Gazetecilik A.Ş adına sahibi:
BELKIS SARAÇOĞLU
 

Genel Yayın Yönetmeni: Tarık Tavadoğlu
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: İbrahim Sarp
Yazıişleri Müdürü: Fevzi Koçak
İstihbarat Şefi: Göktuğ Efil
İnternet Editörü: Özge Seren Biçer