KUR'AN-I KERİME ADANAN BİR ÖMÜR...

Reisü'l Kurra merhum Abdurrahman GÜRSES hocaefendi.

Henüz küçük yaşta babasının dizinin dibinde Kur'an'la  buluşmuş, onu ezberlemiş, onunla hemhal olmuş, kırk yıl boyunca binlerce mümine

imamlık ve bir o kadar talebeye hocalık yapmış Kur'an aşığı bir Türk alimidir.

Abdurrahman Gürses, 1909 yılında Hendek'te  dünyaya  gelen Gürses, kıraat ilminde Türkiye de kendi kuşağının son halkasıdır.

O,kendine has okuyuşu ve nağmeleriyle bir ekol olmuş. Kur'an'ı kerimin canlı ve içten okunması

konusunda hassasiyet  göstermiş, birçok  uluslararası  yarışmalarda jüri üyeliği yapmış ve çeşitli 

ülkelerde Türkiye'yi  temsil  etmiştir.

Abdurrahman Gürses ömrünü mihraplara, Kur'an hizmetlerine, talebelerine, ve cemaatine tahsis 

etmiş bir gönül eriydi.

Onun milyonlarca Müslümanın muhabbetine mazhar olmasının sebebi mihrab ve Kur'an hizmetlerindeki gayretleri olmakla birlikte,  bunun da  ötesinde sahip olduğu üstün ahlaki vasıfları

ve  din adamına yakışır güzel meziyetleridir.

O, kişiliğini, Kur'an tilavetiyle özleştirip güzelleştirmiş, bu özelliği ile çevresine örnek olmuştur.

Edep abidesi bir alim olarak hoş bir seda  bırakmış ve bembeyaz sarığına en küçük bir leke 

sürmeden 1999 tarihinde dünyadan göçüp gitmiştir.

Cenab-ı Allah hocamıza rahmet eylesin ..

***

BİR HADİS:

Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyiliği emredip kötülükten sakındırmayan bizden değildir. (Tirmizi)

BİR AYET:

Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl; birde sabah namazını kıl.

Çünkü sabah namazı şahitlidir. (İsra; 17/ 78)

YORUM EKLE