MAŞAALLAH '' ALLAH DİLERSE''

İnşallah, '' Allah dilerse'' anlamında bir dua cümlesidir.

Herhangi bir iş için ''inşallah'' demek, o işi Allah'ın iradesine bırakmak, O'na teslim olmaktır. Bir ayeti kerimede şöyle buyurulur:

''Herhangi bir şey için inşallah demeksizin ben onu yarın yapacağım deme'' (Kef; 18/ 23)

Bu, inanan insanların yapmayı düşündüklerin öncesinde nasıl bir tutum takınması gerektiğini gösteren ilahi bir yol göstericidir.

Müslümanlara ileride yapmayı düşündükleri işler için ''inşallah'' demelerini öğütler.Her şey Allah'ın iradesi ile olur''. Kişinin yapamayacağı bir iş için ''inşallah'' demesi uygun değildir.

Oyle ise, kişinin, yapmayı arzu ettiği bir iş için inşallah diyerek işi Allah'ın iradesine bağlaması Müslümanlığın güzelliğindendir. Bir işin olmasını arzulayan ve işin başında ''inşallah'' diyerek onu Allah'ın izin ve iradesine bağlayan kişi, bu durum gerçekleştiğinde Allah'a şükretmesi, gerçekleşmediğinde ise, Allah'tan sabır ve hayır niyaz etmesi güzel bir davranış olur. 

Ayet; Kim izzet isterse bilmeli ki izzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler O'na yükselir; rızasına uygun iş ve davranışları da O yüceltir.
Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları altüst olur. (Fatır; 35/ 10)

Hadis; Hz. Cabir ra peygamberimizin şöyle dediğini rivayet ediyor:
''Kim Medine halkını korkutursa Allah da o kişinin kalbine korku salar.

Ebu Ümame, hz. Peygamberin şöyle dediğini rivayet eder: '' Allah, yüzünü tırmalayan, yaka paça yalan ve sürekli beddua ve lanet okuyan kişiye lanet etmiştir. Hz. Aişe re peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

'' Altı zümre vardır ki, ben de  lanet ettim, Allah'ta lanet etmiştir ve duası kabul olunan her nebi de lanet etmiştir:

1-Allah'ın kitabına ilave de bulunan
2- Allah'ın kaderini yalanlayan
3- Allah'ın haramını helal sayan
4- Neslimden olup da Allah'ın yasakladığını meşru sayan
5- Allah'ın değer vermeyene  değer verip değer verdiğini alçaltmak için var gücüyle zorbalık yapan
6- Sünnetimi terk eden.''

YORUM EKLE